Tømrer- og snedkerentrepriser

Det moderne Adserballe & Knudsen er vokset ud af en gammel tømrervirksomhed, og vi har fortsat i dag en egenproduktion på cirka 40 tømrere.

De udfører alt fra tag- og facaderenoveringer over indvendig aptering til varierede montageopgaver.

Vi anvender egenproduktion på alt fra vinduesudskiftninger i mindre fagentrepriser over nybyggeri i totalentreprise til de store helhedsrenoveringer.