Kanalvej, Lyngby

I en fagentreprise har Adserballe & Knudsen udført tømrer- og snedkerarbejder i forbindelse med nybyggeri af lejeboliger for Danica Pension i Lyngby.

Kort om projektet

Der er i alt blevet opført 143 lejligheder fordelt på tre bygninger. I stueetagerne er der etableret erhvervslejemål.

Adserballe & Knudsens egne tømrere har stået for aptering af døre, fodpaneler, rørkasser og lofter samt vinduesmontering, facadebeklædning med cedertræ og montering af stål og aludøre i øvrige arealer. Derudover har vi lavet facadevægge i eternit i de to kælderetager.

Der er tale om fint snedkerarbejde indvendigt, og udvendigt giver facadebeklædningen i cedertræ et markant bidrag til byggeriets arkitektoniske identitet.

Proces

Bemandingen på sagen bestod af en byggeleder, en projektchef og mellem seks og otte tømrersvende afhængigt af behovet.

Sagen blev udført i fagentreprise, og Adserballe & Knudsens tømrere og byggeledelse på pladsen indgik i et tæt samarbejde med de øvrige faggrupper.

Teknisk beskrivelse

Fagentreprisen rummede følgende elementer:

Gipsarbejder, døre, lofter og lister indvendigt.

Facadebeklædning, ståldøre og -porte, sålbænke og vinduesmontage udvendigt.

I alt blev cirka 1.000 Velfac vinduer, 950 indvendige døre og 13.200 meter fodpaneler monteret.

Der er blevet fordelt omkring 1.700 m2 cedertræsbeklædning på espalier ved altaner, indgangspartier og skærmvægge på taget af de tre bygninger samt beklædning i port-passager og ydervægsbeklædning i stueetagerne.

Beklædningen består af lodret monterede trælameller på 21x33mm, som er høvlet og faset på kanterne. Træet er canadisk cedertræ, som er forarbejdet, brandimprægneret og olieret i Danmark.

Fakta

ROLLE: Fagentreprenør
BYGHERRE: Danica Pension
ARKITEKT: Henning Larsen Architects
INGENIØR: Sweco Danmark
KONTRAKTSUM: 15 mio. kr.
PERIODE: 2016-2018