Rolighedsvej, Frederiksberg

Adserballe & Knudsen udfører tømrerentreprisen på det markante Rolighedsvej Bycampus på Frederiksberg med 677 studie-, forsker og iværksætterboliger.  

Kort om projektet

Rolighedsvej Bycampus ligger på Landbohøjskolens tidligere område og er meget synligt, når man kører enten ind eller ud af byen via Åboulevarden.  

Det samlede boligareal bliver på over 20.000 m2, og dertil kommer godt 900 m2 erhverv i stueplan. Det store campus-område kommer også til at rumme idrætshal, skole og et grønt område, og arbejderne er i fuld gang.  

Der er tale om en sag til minimum 50 mio. kr., som udføres for søsterselskabet CG Jensen A/S, der er totalentreprenør på projektet.  

Proces

CG Jensen startede op på campusprojektet, der udføres for bygherren Nrep, i sensommeren 2021. Alle entreprenørselskabets divisioner – fra Beton, Byggeri, Stål og Ramning til Forsyning, Jord, Kloak & Gartner – bidrager til projektet, og herudover samarbejder man også med grundvandseksperterne fra Hölscher Jensen, der er et andet søsterselskab.  

Teknisk beskrivelse

Byggesagen er bestående af et boligbyggeri opdelt i UMEUS og NOLI med tilhørende erhvervslejemål på ca. 24.500 m² bruttoareal med tilhørende 7.000 m2 p areal

Adserballe og Knudsen skal udfører tømrer- og snedkerentreprisen, som i hovedtræk består af:

 • Indvendige “skeletkonstruerede” vægge
 • Beklædninger på vægge
 • Hemse-konstruktioner
 • Lette etagedæk
 • Nedhængte lofter
 • Påbyggede lofter
 • Indvendige glasvægge
 • Indvendige trædøre
 • Indvendige ståldøre
 • Snedkeraptering
 • Lydbænke
 • Udvendige vægge
 • Stern-konstruktioner
 • Siddebænke på tage
 • Postkasser

Fakta

ROLLE: Fagentreprenør
TOTALENTREPRENØR: CG Jensen A/S
BYGHERRE: NREP
ARKITEKT: EFFEKT Arkitekter
INGENIØR: Moe Rådgivende Ingeniører
KONTRAKTSUM: 50 mio. kr.
PERIODE: 2022-2025