Lavetten, Ørestad

Adserballe & Knudsen har udført tømrerarbejdet på det 21.000 m2 store byggeri Lavetten i Ørestad. Her har Balder Danmark opført 241 lejeboliger.

Kort om projektet

Lavetten ligger i den sydligste del af Ørestad med 8-tallet som genbo. Byggehøjderne varierer fra fire til ti etager, hvilket giver Lavetten en skrå tagflade, der er blevet begrønnet for at skabe en visuel overgang til Fælleden.

Adserballe & Knudsens tømrersjak har blandt andet stået for at montere vinduer, vægge og lofter samt for etableringen af interne trapper og cykelparkering i to etager.

Proces

Adserballe & Knudsen blev på baggrund af tidligere samarbejder med Sjælsø Management indbudt til at afgive tilbud på fagentreprisen.

Opgaven blev tildelt efter forhandling.

Et sjak bestående af seks tømrersvende blev tilknyttet Lavetten igennem hele byggeperioden fra maj 2018 til 2019.

Gulvarbejdet er blevet udført i underentreprise under styring af Adserballe & Knudsens byggeledelse.

Teknisk beskrivelse

Adserballe & Knudsen har udført tømrerarbejdet på Lavetten. Udvendigt stod tømrerne for vinduesmontagen på hele byggeriet, i alt 1.260 stk., herunder fugearbejde, murkroner, 1.280 aluminium-sålbænke og aluminium-inddækning. Hertil blev tre udvendige portlofter udført.

Det indvendige snedkerarbejde bestod af montage af 760 m2 gipsvægge og -lofter og 450 m2 Troldtekt-lofter i trappeopgangene samt etablering af interne trapper, 280 m2 akustiklofter, 40 ståldøre i kælderen, cykelparkering i to etager og postkasser.

Der er blevet monteret 1.180 indvendige døre. I alt udgør fodpaneler og indfatninger 21.400 løbende meter, og ind- og udvendige fuger udgør 17.000 løbende meter. Der er i alt blevet lagt 15.000 m2 gulv.

Fakta

ROLLE: Fagentreprenør
BYGHERRE: Balder Danmark A/S
ARKITEKT: Danielsen Architecture
INGENIØR: Sweco Danmark
LANDSKAB: Daniels Urban Landscape
KONTRAKTSUM: 25 mio. kr.
PERIODE: 2018-2019