Organisation

Adserballe & Knudsen beskæftiger i dag ca. 50 funktionæransatte, og hovedparten arbejder med byggestyring som byggeledere, projektledere, projektchefer og senior specialister.

Vores produktionsafdeling er organiseret i tre projektteams, der hver især har en projektchef i spidsen, som refererer direkte til den administrerende direktør. Det giver en logisk og slank organisation, hvor der er kort fra beslutning til handling.

Herudover er der en række specialistfunktioner i virksomheden, der enten selvstændigt varetager eller understøtter de enkelte byggeledelser i emner som kvalitetssikring, tids- og logistikplanlægning, processtyring, arbejdsmiljø, D&V, risikoafdækning, bæredygtighedstiltag, beboerinddragelse, mv.

Per 1. juli 2021 er Adserballe & Knudsen blevet en del af CG Jensen Holding, der også er en del af Jensen Gruppen. 1. oktober tiltrådte Michael Vestergaard Jacobsen som adm. direktør. Sammen med juridisk direktør Charlotte Frederikke Malmqvist varetager han det overordnede ansvar for drift og udvikling af virksomhedens forretnings-, ledelses- og personalemæssige tiltag.