Træbyggeri

Siden 2017 har Adserballe & Knudsen investeret massivt i CLT som et selvstændigt udviklingsområde. Vi optimerer løbende i forhold til både materialevalg, bygbarhed og innovative løsninger inden for fugt, lyd og brand.

Etablering af CLT-projektteam
Vi har etableret et CLT-projektteam, der har det til fælles, at de brænder for at arbejde med denne byggeteknik. Teamet kombinerer erfarne hoveder med unge konstruktører og ingeniører, der har specialiseret sig i CLT på deres uddannelser.

Teknisk chef Jakob Kock supplerer teamet i forbindelse med projektering, udvikling af nye løsninger og videndeling. Som en af entreprenørfagets grønne frontløbere er Jakob en ofte anvendt foredragsholder, debattør og underviser. Han har været involveret i Adserballe & Knudsens CLT-satsning fra begyndelsen, og han deltager typisk også ved opstart af nye sager.

Teamet står i spidsen for projekterne, som indtil videre tæller mere end 300 boliger – 88 boliger er afleveret, 182 boliger er under udførelse og 72 er under projektering.

Vores CLT-byggeri Skousbo i Viby Sjælland indgår desuden i den frivillige bæredygtighedsklasse, hvor vi bidrager til at udvikle principper for bæredygtigt byggeri. Hertil kommer vores eget hovedkvarter, hvor vi i 2020 har opført en ny kontorbygning i CLT. Se projektet Ryttermarken 6.

Byggesystemet CLT-FLEX
I forbindelse med en større rammeaftale med Boligselskabet Sjælland har vi i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Holmsgaard A/S udviklet et byggesystem, CLT FLEX, der giver store muligheder for at skabe fleksibilitet i byggeriet.

Med byggesystemet kan vi skabe funktionelt fleksible, moderne og gode boliger til en fornuftig pris. Alle bygningsmodeller bliver udarbejdet som 3D-modeller og sendes til en produktionsvirksomhed, som herefter producerer og leverer de færdige boligelementer.