Hvem er vi?

Adserballe & Knudsen er en velkonsolideret entreprenør, der er specialister i styring af komplekse byggesager. I de sidste 10 år har virksomheden haft en kraftig vækstkurve, og vi har gradvist udvidet vores portefølje af opgaver, så den i dag dækker projekter fra 10 til 500 mio. kr. fordelt på:

  • Energirenovering i hovedentreprise
  • Nybyggeri i hoved- og totalentreprise
  • CLT-byggeri
  • Større tømrerentrepriser

Adserballe & Knudsen er blandt de førende entreprenører herhjemme i opførelsen af CLT-byggerier, da det er et område, som vi har investeret massivt i siden 2017. Frem mod 2022 opfører vi mere end 300 boliger med CLT som konstruktionsbærende elementer.

Det moderne Adserballe & Knudsen er vokset ud af en gammel tømrervirksomhed, og vi har fortsat i dag en egenproduktion på cirka 40 tømrere. De udfører alt fra tag- og facaderenoveringer over indvendig aptering til varierede montageopgaver.

Ansvarlighed og bygbarhed

Bygbarhed er den vigtigste kvalitet for enhver entreprenør, og hos Adserballe & Knudsen lever vi af at virkeliggøre visionerne hos vores kunder og samarbejdspartnere. Vores ambition er at være markedets mest attraktive samarbejdspartner, og vi går ind i vores projekter for at skabe et fælles fundament i bygge-organisationen og finde løsninger, der kommer alle interessenter til gode. Vi er ikke bange for at skride til handling, og vi læner os ikke tilbage og overlader ansvaret til andre aktører.

Vores historie

Georg Adserballe og Jens P. Knudsen starter i 1962 en tømrervirksomhed, der primært fungerer i Grønland. Adserballe & Knudsen er involveret i den enestående udbygning af landets infrastruktur op gennem 1960’erne og bidrager til at anlægge veje, havne, lufthavne, boliger, erhvervsejendomme, skoler og hospitaler. Virksomheden er baseret i Lyngby med en kernestab på 5-6 funktionærer.

Op igennem 1970’erne og 1980’erne er det særligt renoverings-, isolerings-, og betonarbejde på bl.a. et højspændingsanlæg, oliepipeline og vedligeholdelsesarbejde på de amerikanske militærbaser i Thule og Sønder Strømfjord, der driver virksomhedens udvikling.

I 1992 sælger G. Adserballe og J.P. Knudsen virksomheden til Carl Ove Enemærke, der har været ansat hos Adserballe & Knudsen siden 1968. A&K koncentrerer sig fortsat primært om tømrerarbejder i Grønland. Hovedkontoret flytter til Ledøje Mølle.

I 2006 overtager Karsten Hjarsø og Niels Laursen virksomheden. Jens Jensens koncern J. Jensen bliver storaktionær i Adserballe & Knudsen ApS – holdingselskabet, som med 100 procent ejer Adserballe & Knudsen A/S.

Virksomheden flytter fokus til hovedstadsområdet og arbejder på at opbygge en mellemstor entreprenørvirksomhed, der kan varetage fag-, hoved- og totalentrepriser. Karsten Hjarsø fungerer som firmaets administrerende direktør og Niels Laursen som projektchef.

I 2007 flytter Adserballe & Knudsen til en nyindkøbt ejendom, Ryttermarken 6 i Farum med 400 kvadratmeter kontor og 1.200 kvadratmeter værksted og lager. Antallet af medarbejdere runder 100 det efterfølgende år.

I 2012 stifter A&K Adserballe & Knudsen Greenland A/S. Selskabet har adresse i Nuuk og tager opgaver i hele Grønland. Niels Laursen fungerer som direktør for det grønlandske selskab.

Karsten Hjarsø udnævnes i efteråret 2017 til koncerndirektør i J. Jensen koncernen, og produktionsdirektør Morten L. Hansen udpeges til administrerende direktør. Ny produktionsdirektør bliver Rasmus Rømer Lausen. Virksomheden satser markant på arbejdet med CLT og indgår samme år en rammeaftale med Boligselskabet Sjælland om opførelse af mere end 250 boliger med den innovative metode. Hovedkontoret i Farum får i 2020 tilført en tilbygning i CLT.

Samme år bliver tidligere markedsdirektør Niels Jul Jakobsen udnævnt til ny administrerende direktør i virksomheden efter et skuffende regnskab. Niels Jul Jakobsen leder Adserballe & Knudsen igennem en større omstruktureringsproces, der leder frem til, at CG Jensen Holding 1. juli overtager virksomheden. 1. oktober tiltræder Michael Vestergaard Jacobsen som ny administrerende direktør. Han kommer fra en rolle som projektchef hos CG Jensen.