Teglholmen, København SV

Adserballe & Knudsen har udført tømrerarbejdet i fagentreprise på nybyggeriet af 142 boliger på Teglholmen i København SV. Opgaven blev tildelt på  baggrund af tidligere samarbejder.

Kort om projektet

Karréen på i alt 14.500 m2 er blevet opført i fire-seks etager for at skabe et varieret facadeudtryk og give optimale solforhold i gårdrummet. Byggeriet består af en blanding af leje- og ejerboliger.

Som i de omkringliggende byggerier i området er der tale om skalmurede bygninger. Der er murstensfacader på de nederste etager, og fra fjerde plan og op er facaden beklædt med zink- og aluminiumselementer.

På dele af bebyggelsens tagflader langs kanalen er der blevet etableret private tagterrasser med adgang fra trappehuse. Bilparkering er blevet etableret i kælder og cykelparkering i terræn og i kælder.

Proces

På baggrund af tidligere samarbejder på blandt andet Kanalvej og Nordbro blev Adserballe & Knudsen af totalentreprenør KPC indbudt til at beregne en pris på tømrerentrepriserne.

Sjakket bestod af fire mand, der var tilknyttet sagen i den fulde byggeperiode.

Teknisk beskrivelse

Adserballe & Knudsen har stået for montage af 1.100 facadevinduer og -døre, 700 m2 trappelofter, 80 ståldøre og postkasser samt for udførelsen af tømrerarbejdet på 650 m2 tagterrasser og taghuse.

Indvendigt var tømrerne ansvarlige for montage af gipslofter og -vægge og 600 døre samt for montage af 200 m2 akustiklofter i fælleslokalet og i erhvervslejemålene.

Tømrersjakket har desuden udført det indvendige snedkerarbejde bestående af døre og fodpaneler. Der er blevet udført cirka 16.000 løbende meter fodpaneler og indfatninger.

Fakta

ROLLE: Fagentreprenør
BYGHERRE: Boligforeningen 3B – KFI erhvervsdrivende fond
TOTALRÅDGIVER: Årstiderne Arkitekter
INGENIØR: AI, Arne Elkjær A/S
KONTRAKTSUM: 9.8 mio. kr.
PERIODE: 2018-2019