Bæredygtighed

Adserballe & Knudsen er en del af Jensen Gruppen, der i begyndelsen af 2020 lancerede en ambitiøs klimapolitisk målsætning om CO2-neutrali­tet i 2029 for samtlige af koncernens datterselskaber.

Det er et strategisk skifte, der understøtter den udvikling, vi selv har været igennem i de senere år. Her har vi arbejdet indgående med bæredygtighed som strategisk udviklingsområde, hvilket blandt andet har udmøntet sig i en massiv investering i CLT-byggeri og en række konkrete tiltag for at sikre CO2-reduktion i vores byggepladsdrift i form af blandt andet varmepumper, solceller, regnvandsopsamling og upcyling-principper på vores byggesager.

CLT som udviklingsområde

Vi tror på, at CLT er et af fremtidens byggematerialer, og derfor har vi siden 2017 arbejdet aktivt for at øge forekomsten af CLT-projekter herhjemme. Vi har opført 276 boliger i CLT, hvilket har givet markante CO2-besparelser i forhold til konventionelt beyggeri. Hertil kommer vores eget hovedkvarter, hvor vi i 2019-2020 har opført en ny kontorbygning i CLT. Vores CLT-byggeri Skousbo i Viby Sjælland indgår desuden i den frivillige bæredygtighedsklasse, hvor det bidrager til at udvikle principper for bæredygtigt byggeri.

På baggrund af vores omfattende erfaring med materialet er Adserballe & Knudsen inviteret ind som partner i det internationale forskningsprojekt Build-in-Wood, der har til formål at øge andelen af træ til opførelse, renovering og retro-fitting af fleretagers byggerier i Europa. I løbet af Build-in-Wood’s fireårige projektperiode skal projektpartnerne både teste bio-materialer, afprøve innovative metoder og udvikle helt nye produkter.

Adserballe & Knudsen er indbudt af Teknologisk Institut for at bidrage med ekspertise i udførsel, og har som entreprenør en bærende rolle, når der skal udvikles markedsparate løsninger.

I efteråret 2023 opfører vi et demonstrationsprojekt hos Teknologisk Institut, der skal afprøve principper, materialer, m.v. fra forskningsprojektet.

Du kan læse mere om vores Build-in-Wood initiativ her

Certificeringsordninger

Adserballe & Knudsen har i 2020 afsluttet tre DGNB-certificerede byggerier, og sidst på året satte vi underskrift på endnu et DGNB-projekt, hvor der er fokus på svanemærkning af de produkter, som har betydning for indeklimaet.

Upcyclingsinitiativer

Vi har i 2019-2020 deltaget i Realdania-projektet GENTRÆ, der er et bidrag til at indføre cirkulært byggeri i den traditionelle fødekæde i byggeriet, da formålet er at genbruge interimstræ og dermed forlænge levetiden.

I 2021 har vi introduceret pilotprojektet FRAKTION, hvor vi indsamler interimstræ og andre materialer til upcycling i og uden for virksomheden. Modtagerne af materialerne har været en blandet forsamling indtil videre. Det er både blevet anvendt til at bygge shelters, til daginstitutioner i lokalområdet og til studieprojekter. Projektet bliver ved med at udvikle sig, og vi vil løbende informere om nye materialefraktioner, samarbejdspartnere og aftagere.