Rødegård, København NV

I Nordvestkvarteret har vi gennemført en udvidet udgave af den traditionelle tagsag, som Adserballe & Knudsens tømrere er specialister i.

Kort om projektet

Rødegård er en renoveringsklassiker: 4.000 m2 tag og 500 vinduer er blevet udskiftet, mens murværket er blevet omfuget, og både loft og kælder er blevet genisoleret.

Det er fonden Rødegård, der står bag renoveringen af den fireetagers bygning fra 1933, som inklusiv tagetagen indeholder i alt 120 boliger fordelt på 19 opgange.

Sagen indeholdt miljøfarlige arbejder, herunder en omfattende asbestsanering af de flade tage samt håndtering af bly i maling og forskellige forekomster af PCB og tungmetaller.

Sbs rådgivning a/s har varetaget totalrådgivningen, og alle parter melder om et godt og konstruktivt samarbejde.

Proces

Adserballe & Knudsen var hovedentreprenør på sagen, der varede i cirka 12 måneder. I opstartsperioden var sagen bemandet med tre funktionærer, men i de afsluttende etaper til og med afleveringsforretningen var det en enkelt byggeleder, der kørte sagen i mål.

Byggeprocessen blev forlænget grundet blandt andet en uforudset mængde råd og skimmel i de bærende tagkonstruktioner, men meget af den tabte tid blev genvundet i den løbende udvikling af løsninger og optimering af byggerytme. Den fjerde og sidste etape lykkedes det at gennemføre cirka 30 % hurtigere end de første etaper.

Under hele perioden var ejendommen beboet, og vores byggeledelse har varetaget beboerkommunikationen, herunder varslinger, nøglehåndtering og løbende dialog.

Der har været få indvendige arbejder på sagen, men alligevel har der været en stor berøringsflade for beboerne, der blandt andet har skullet tømme alle loft- og kælderrum. Der er mere end 250 pulterrum i bygningen, så her har der været en betragteligt koordineringsopgave for byggeledelsen.

Rødegård er beliggende på Hvidkildevej i Københavns Nordvestkvarter, der er en smal vej vej med parkering på begge side. Det giver begrænset plads til materialeoplag, hvilket stiller særlige logistiske krav i planlægningen.

På sagen har man derfor arbejdet med Just-in-Time principper, så materialeleverancerne er nøje afstemt efter tidsplanen og stadeudviklingen. Der har været et tæt og velkoordineret samarbejde mellem byggelederen og tømrerformanden på sagen, og sidstnævnte har stået for materialebestillingen for at skabe optimal fleksibilitet.

Tømrerarbejderne blev udført i egenproduktion og de øvrige arbejder i underentreprise. Gennemsnitligt var der 12-14 tømrere på sagen, og vores byggeledelse har stået for styringen af samtlige arbejder.

Teknisk beskrivelse

Renoveringen af Rødegård omfattede:

  • Udskiftning af vinduer
  • Udskiftning af tag inklusiv renovering af kviste mv.
  • Etablering af grønne tage og sol-paneler med lagring i batterier
  • Udbedring af fuger på facader
  • Isolering af lofter i tagetage, på spidsloft og i kælder
  • Blysanering

Det samlede areal er på cirka 8.000 kvadratmeter, hvoraf tagarealet udgør cirka 4.000 kvadratmeter.

Udskiftningen af taget skete under fuld overdækning, da spidstloftets pulterrum og tømrerlofter stod blottede igennem en længere periode.

For at få plads til den nye loftisolering blev tagkonstruktionen hævet med 100 millimeter.

På tre af de fire hjørners flade tag er der blevet etableret solceller, mens der på det sidste er etableret sedumtag.

Fakta

ROLLE: Hovedentreprenør
BYGHERRE: Fonden Rødegård c/o v. DEAS
ARKITEKT: sbs rådgivning a/s
INGENIØR: sbs rådgivning a/s
KONTRAKTSUM: 18 mio. kr.
PERIODE: 2020-2021