Søg
Close this search box.

Skousbo, Viby Sjælland

Skousbo er det tredje byggeri i vores rammeaftale med Boligselskabet Sjælland om at opføre almenboliger med FSC-mærket træ som det konstruktionsbærende materiale.

Kombineret med byggerierne Skademosen og Toppen når vi med Skousbo op på 226 boliger, der er udført med krydslaminerede CLT-elementer (Cross Laminated Timber).

Skousbo består af cirka 10.000 boligkvadratmeter fordelt på 115 boliger i ét og to plan. Boligerne bliver opført som storrumsboliger, hvilket betyder, at der ikke bliver etableret værelser. Det giver de kommende beboere mulighed for at sætte deres helt eget præg på boligen.

Skousbo er et af 31 projekter, der i 2020-2022 er en del af testfasen i den frivillige bæredygtighedsklasse. I denne periode foretages erfaringsopsamling og evaluering, der kan danne grundlag for at indføre krav om bæredygtighed i bygningsreglementet.

Det nye rækkehusbyggeri ligger stationsnært og i naturskønne omgivelser som del af et større udviklingsområde, der skal bidrage med i alt 950 nye boliger i Viby Sjælland.

Byggeriet afsluttes i to etaper med aflevering i 2022 og 2023, og det udføres i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Holmsgaard Rådgivende Ingeniører, Thing Brandt Landskab og med Dominia som bygherrerådgiver.

Proces

Adserballe & Knudsen er totalentreprenør på sagen og varetager projekteringsledelsen i tæt dialog med Boligselskabet Sjælland, Vilhelm Lauritzen og Holmsgaard Rådgivende Ingeniører.

Projektet består af Skousbo I+II, der i princippet er separate projekter på to matrikler med hver sin byggetilladelse. De opføres dog i en samlet proces med fælles byggeledelse og med fokus på at skabe synergi imellem de to entrepriser.

Skousbo og de øvrige byggerier i rammeaftalen opføres efter byggesystemet CLT-FLEX, som projektparterne har udviklet i forbindelse med tilbudsgivning på rammeaftalen i 2017.

Igennem rammeaftalens projekter har vi løbende optimeret byggesystemet i forhold til både materialevalg, bygbarhed og innovative løsninger inden for fugt, lyd og brand.

Teknisk beskrivelse

Skousbo I består af 2.839 m2 fordelt på 33 boliger. Skousbo II fordeler 7.041 m2 på 82 boliger inkl. fælleshus.

Det er et rækkehusbyggeri opført med bærende CLT-elementer og tagkassetter. Byggeriet har saddeltag med loft til kip, og der er skabt arkitektonisk variation igennem forskudte facader beklædt med skiftevis skifer og træ.

Skousbo opføres efter energiklasse 2020. Der etableres decentral boligventilation, belysning udføres med LED-armaturer, og der anvendes intelligent lysstyring. Dele af bygningens energiforbrug dækkes af solcelleanlæg på taget.

Et større LAR-projekt reducerer belastningen på kloaksystemet ved at lede al afvanding fra de to matrikler til et lokalt gadekær syd for byggeriet. Løsningen er en integreret del af landskabsprojektet, som er tegnet af Thing Brandt Landskabsarkitekter.

I forbindelse med byggemodningen af området er 4.000 kubikmeter råjord kørt væk fra første del af projektet for at give plads til fundering under de 115 nye boliger.

Fakta

ROLLE: Totalentreprenør
BYGHERRE: Boligselskabet Sjælland
ARKITEKT: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
INGENIØR: Holmsgaard A/S – Rådgivende Ingeniører
LANDSKAB: Thing Brandt Landskab
KONTRAKTSUM: 141 mio. kr.
PERIODE: 2020-2023

Træbyggeri

Toppen, Trekroner

Træbyggeri

Timianhaven, Havdrup

Nybyggeri

Sømmes Vænge, Roskilde