A&K Hovedkontor, Farum

På Adserballe & Knudsens hovedkontor er der blevet opført et to-etagers kontorbyggeri i CLT, der forbinder to eksisterende bygninger.

Kort om projektet

Adserballe og Knudsens hovedkontor på Ryttermarken 6 i Farum er blevet udvidet med en tilbygning på 386 m2, der forbinder matriklens to eksisterende bygninger.

Tilbygningen er opført med bærende CLT-konstruktioner, og vi har indtaget en dobbeltrolle som både bygherre og totalentreprenør på projektet.

Siden 2017 har CLT været et massivt indsatsområde for vores virksomhed, og det var os derfor magtpåliggende, at vores eget nybyggeri skulle opføres med samme metode.

Vores interne specialister har stået i spidsen for både projektering og udførelse og har samarbejdet med blandt andet Holmsgaard – Rådgivende Ingeniører, der også løfter ingeniøropgaven på en lang række af vores øvrige CLT-byggerier, samt Tegnestuen Alfa.

Projektet er opstået som følge af et behov for mere plads i virksomheden på baggrund af en længere vækstperiode med tilhørende udvidelse af medarbejderstaben.

Proces

Vores dobbeltrolle som bygherre og totalentreprenør har givet en særlig samarbejdsform med både rådgiverteam og underentreprenører, og både projektering og udførelse har været præget af et godt og tæt samarbejde mellem parterne.

På baggrund af forslag fra arkitektrådgiveren er der udført en filtset skalmur på ydersiden af CLT-elementerne for geometrisk og arkitektonisk at matche den ene af de eksisterende kontorbygninger.

Med udgangspunkt i arkitektens designoplæg udformede vores projektledelse bygningens indretning samt de tekniske installationer i samarbejde med Holmsgaard.

I spidsen for tømrersjakket stillede vi med en tømrerformand, der med sin erfaring fra tidligere CLT-sager ledte tømrerne igennem montage og aptering.

Efter en udførelsesperiode på otte måneder kunne A&K’s medarbejdere i januar 2020 samles i et forbundet og udvidet hovedkontor.

Teknisk beskrivelse

Tilbygningen er opført med CLT-elementer beklædt med teglsten og isoleret med murbatts. Bygningen er opført på et betonfundament, og etagedækket består af CLT-elementer med betonballast for at sikre overholdelse af lydkravene.

Taget består af tagkassetter med indbygget isolering. Der er desuden monteret et solcelleanlæg på 6 kWh.

Der er synlige installationer igennem bygningen for at maksimere loftshøjden.

CLT-byggerier stiller særlige krav til fugtstrategi, hvilket har været et fokuspunkt fra projektets opstart.

For at undgå fugtbelastning på træelementerne blev de tildækket med presenninger. Derudover blev der lagt omvendte tagrender på endetræet for at beskytte mod regnvand. For at undgå fugt nedefra blev CLT-elementerne løftet fra betondækket på jorden.

Faktaboks

ROLLE: Totalentreprenør og bygherre
BYGHERRE: Adserballe & Knudsen
ARKITEKT: Tegnestuen Alfa Aps
INGENIØR: Holmsgaard A/S – Rådgivende Ingeniører
AREAL: 386 m2
KONTRAKTSUM: 7 mio. kr.
PERIODE: 2019
KONTAKTREFERENCE HOS BYGHERRE: Per Nielsen