Søg
Close this search box.

Toppen, Trekroner

I Trekroner har Adserballe & Knudsen som totalentreprenør opført 67 bæredygtige boliger i byggesystemet CLT. Toppen er det andet af i alt fem projekter, som vi opfører under rammeaftale med Boligselskabet Sjælland.

Kort om projektet

Toppen består af seks blokke i tre etager med i alt 67 boliger fra 37 m2 studiebolig til 115 m2 familiebolig og er blevet opført ligesom Skademosen i FSC-mærket CLT. I midten af bebyggelsen er der blevet etableret en bypark af kommunen, der skaber et byrum for beboere og naboer.

Den hastige udvikling af Trekroner som bydel i den østlige del af Roskilde fortsætter. Med etableringen af 2.500 boliger, flere end 5.000 indbyggere, butikker, erhverv, togstation og stisystemer har området de seneste 15 år været igennem en stor forvandling fra marker til en selvstændig bydel med egen identitet.

Byggerierne er blevet udført i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Holmsgaard – Rådgivende Ingeniører, Thing Brandt Landskab og med Dominia som bygherrerådgiver.

Proces

Toppen er blevet opført i byggesystemet CLT-FLEX, som projektparterne har udviklet i samarbejde i forbindelse med tilbudsgivning på rammeaftalen i 2017. De øvrige byggerier i rammeaftalen opføres ligeledes i dette system.

Da der var tale om et nyt byggesystem, stod parterne for at udvikle, afprøve og dokumentere løsninger inden for fugt, lyd og brand. I samarbejde med bygherre sikrede de en løbende optimering af systemet i forhold til både energikrav, bygbarhed og bæredygtighed.

Det giver store fordele, at det er de samme parter, der udfører samtlige byggerier. På hvert projekt høstes der læring, som bidrager til at optimere processerne fremadrettet.

Konceptet gør det ligeledes muligt for arkitekterne at udfærdige gode planløsninger, da elementerne kan udarbejdes i næsten alle mål. Boligerne kan således grupperes og forskydes, og dermed kan der skabes en arkitektur, der danner miljø på en måde, der tit savnes i nye bebyggelser.

Teknisk beskrivelse

Toppen er blevet opført med bærende CLT-elementer, og facaderne er blevet beklædt med træ og vinduer i rå aluminium.

Byggeriet er blevet opført efter energiklasse 2020, hvilket blandt andet betyder, at udgifter til energiforbrug var minimeret. Der blev tænkt på bæredygtighed, når materialerne skulle vælges. Der blev valgt miljøvenlige, robuste og holdbare byggekomponenter og løsninger.

Teamet udformede på baggrund af erfaringerne fra Skademosen en anden fugtstrategi for Toppen. Et element i strategien var en ændring af facadesystemet, der gjorde det muligt at lukke huset hurtigere. Løsningen blev en ydervægskonstruktion med i-stolper med en afstand på 60 centimeter, som blev skruet ind i CLT’en. Facaden blev lukket med påmonteringen af en CEMBRIT vindgips-plade, og imellem de to lag blev der indblæst papirisolering.

Desuden er der blevet etableret ventilationsanlæg med genvinding. Belysning er blevet udført med LED-armaturer, og der er blevet anvendt intelligent lysstyring. Dele af bygningens energiforbrug er blevet dækket af solceller placeret på taget.

Fakta

ROLLE: Totalentreprenør
BYGHERRE: Boligselskabet Sjælland
ARKITEKT: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
INGENIØR: Holmsgaard
LANDSKAB: Thing Brandt Landskab
KONTRAKTSUM: 80 mio. kr.
PERIODE: 2019-2021

Træbyggeri

Timianhaven, Havdrup

Nybyggeri

Sømmes Vænge, Roskilde

Træbyggeri

Skousbo, Viby Sjælland