Søg
Close this search box.

Solbjerg Have, Frederiksberg

Adserballe & Knudsen var hovedentreprenør på en omfattende renovering af klimaskærm og tekniske installationer i dette prisbelønnede byggeri. I alt fik 407 boliger en massiv forbedring af indeklimaet.

Kort om projektet

Sagen omfattede en byggeteknisk renovering af de mest udsatte dele af klimaskærmen og en indvendig renovering af de tekniske installationer, som til sammen forbedrer bebyggelsens indeklima. Med respekt for den oprindelige arkitektur blev der etableret solceller på taget til at drive et nyt ventilationsanlæg.

Solbjerg Have er opført i 1970’erne og taget i brug i 1980. Det er en bilfri bebyggelse, hvor de fleste boliger har altan eller forhave. Byggeriet er tegnet af Fællestegnestuen og har vundet arkitekturpriser for den rige variation i boligtyper, facader og materialer, som står i kontrast til meget af samtidens monotone byggeri.

Bebyggelsen rummer tre boligblokke med i alt 407 beboede lejemål, ældreboliger, beskyttede boliger og en daginstitution.

Proces

Igennem projekteringen var der fokus på beboerinddragelse, og denne proces fortsatte under udførelsen, hvor Adserballe & Knudsen tilknyttede en beboerkoordinator til at håndtere henvendelser og informere om de praktiske forhold i forbindelse med gennemførelsen af renoveringsarbejderne.

Af hensyn til beboernes hverdag var sagen inddelt i tre etaper. Det gav en meget præcis tidsplan med en høj grad af forudsigelighed i byggeforløbet.

Forud for opstarten gennemførte Adserballe & Knudsen et pilotprojekt i en prøvebolig, hvor renoveringen af de tekniske installationer blev afprøvet for at optimere med henblik på bygbarhed.

Adserballe & Knuden forestod byggestyring af alle fag, herunder nedrivning, betonrenovering, VVS, el, ventilation, murer og malerarbejde.

Teknisk beskrivelse

Renovering af klimaskærmen omfattede betonrenovering, kuldebrosisolering, udskiftning af 450 vinduespartier, etablering af nye terrasser i tagboliger og udskiftning af tag. Bebyggelsen er bevaringsværdig, og med 12.500 m2 Cembrit bølgeplader på en tagpapkonstruktion har det nye tag genetableret det oprindelige udtryk.

Herudover har bebyggelsen fået et nyt mekanisk ventilationsanlæg med genvækst, der drives af et solcelleanlæg på taget på 260 m2/32.000 kWh. Badeværelser er blevet renoveret i alle boliger, herunder renovering af de tekniske installationer.

Solbjerg Haves 45 ældreboliger er blevet ombygget og moderniseret med bedre tilgængelighedsforhold, nye overflader og ny altanbelægning. Desuden er lyskilderne blevet udskiftet i de grønne fællesarealer som en tryghedsskabende foranstaltning.

Der er blevet foretaget skimmelsanering, da vandskader fra altaner og tage samt et nedslidt rørsystem havde resulteret i fugt og dårligt indeklima. I forbindelse med facaderenovering blev der desuden udført asbestsanering.

I forhold til den oprindelige plan optimerede Adserballe & Knudsen byggepladsindretningen. Frem for at anlægge køreveje på hele arealet anvendte vi mobilkraner, der gav en bedre logistik for både håndværkere og beboere.

Fakta

Rolle: Hovedentreprenør
Bygherre: Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Frederiksberg Kommune c/o KAB
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Wissenberg
Kontraktsum: 180 mio. kr.
Periode: 2018-2020

Renovering

Tingbjerg, Brønshøj

Renovering

Skoleparken, Hillerød

Renovering

Ringparken, Roskilde