Søg
Close this search box.

Ringparken, Roskilde

Ringparken i Roskilde gennemgår en omfattende renovering, herunder udskiftning af tag og klimaskærm, opdatering af installationer, nye altaner og sammenlægning af boliger. Adserballe & Knudsen udfører hovedentreprisen for Boligselskabet Sjælland.

Kort om projektet

Ringparken i Roskilde består af 593 boliger, der er opført i årene 1952-1963.

Bebyggelsen er opført som stokbyggeri med murede facader, og den indeholder tre forskellige bygningstyper.

To bygningstyper er opført i fire etager med sadeltag i henholdsvis røde og gule tegl, og den tredje type har lav taghældning og består af ejendomme i henholdsvis tre og fem etager.

Den almene bebyggelse gennemgår i 2020-2025 en gennemgribende helhedsrenovering, der bl.a. inkluderer udskiftning af tag, efterisolering af facader og gavle og opdatering af installationer. Herudover består projektet af 149 sammenlægning- og tilgængelighedsboliger.

Adserballe & Knudsen udfører sagen i hovedentreprise sammen med Kant Arkitekter.

Proces

Opgaven, der er vundet i licitation, udføres i hovedentreprise for Boligselskabet Sjælland. Derved fortsætter det gode samarbejde med en bygherre, som vi samarbejder med på flere andre sager, herunder en rammeaftale om nybyggeri i CLT og to andre renoveringssager i Roskilde.

Vi har haft fokus på at sikre en tids- og procesplanlægning, der inddrager alle aktører, så bl.a. underentreprenørernes specialistviden integreres helt fra starten.

Indledningsvist gennemfører Adserballe & Knudsen et pilotprojekt i en prøveblok, hvor en række arbejdsgange bliver afprøvet for at optimere bygbarhed og materialekvalitet.

Adserballe & Knuden forestår byggestyring af alle fag, herunder nedrivning, betonrenovering, VVS, el, ventilation, murer og malerarbejde.

Teamet kender hinanden særdeles godt, og flere af dem er taget i samlet flok direkte fra renoveringen af Solbjerg Have på Frederiksberg.

I renoveringen af Ringparken er der et stort fokus på beboerinddragelse. Processen har været i gang i en årrække forud for opstart, og den fortsætter igennem udførelsesperioden.

Vi har tilknyttet en beboerkoordinator, der indgår i et tæt samarbejde med boligselskabets egen koordinator for at sikre en høj grad af inddragelse og gennemsigtighed i processerne.

I optakten til projektstart har der været gennemført en serie af informationsmøder for beboerne, og Boligselskabet Sjælland, rådgiverteamet og Adserballe & Knudsen har udarbejdet detaljeret informationsmateriale for hver af de tre bygningstyper.

Materialet bliver løbende opdateret, ligesom beboerne kan hente information på intranet og på en facebook-side dedikeret til sagen.

Af hensyn til beboernes hverdag er sagen inddelt i tre etaper.

Det giver en præcis tidsplan med en høj grad af forudsigelighed i byggeforløbet, ligesom det friholder så stor en del af området som muligt for byggeaktiviteter.

På sagen anvendes Teamvaerk fra Bedre Byggeprocesser, fordi det giver konkrete redskaber til at evaluere samarbejdet fra start til slut

Teknisk beskrivelse

Sagen består bl.a. af udskiftning, opretning og isolering af tagflader inkl. spidskviste og ovenlys, isolering og skalmuring af gavle, omfugning og isolering af facader med ny isolering og beklædningstegl, isolering af altanranker, nye altaner, nye vinduer og døre, etablering af ny ventilation og varmeanlæg, el-arbejder, samt etablering af forhaver og diverse terrænarbejder.

46 mindre lejligheder sammenlægges til 24 5-rums boliger, og disse ombygninger omfatter mindre konstruktive ændringer og nye installationsskakte, køkkener og badeværelser.

Der etableres desuden 125 tilgængelighedsboliger med 11 elevatorer og niveaufri adgang til alle etager. Ombygningen indbefatter nye betonelementer, stålkonstruktioner, nye stabiliserende teglvægge, dækforstærkning og nye installationsskakte.

Renoveringen indeholder udskiftning af varmesystem i den ene boligtype, og vi har i samarbejde med vores koncernforbundne selskab Poul Sejr Nielsen A/S udarbejdet en fremgangsmåde for dette arbejde. Det er en kompleks opgave, da udskiftningen skal finde sted, mens boligerne er beboet.

Der saneres for PCB, asbest og tungmetaller ved fjernelse af de eksisterende altaner.

Egenproduktionen udgør cirka 20 %.

Fakta

ROLLE: Hovedentreprenør
BYGHERRE: Boligselskabet Sjælland
ARKITEKT: KANT arkitekter
INGENIØR: Dominia A/S
KONTRAKTSUM: 400 mio. kr.
PERIODE: 2020-2025

Renovering

Tingbjerg, Brønshøj

Renovering

Solbjerg Have, Frederiksberg

Renovering

Skoleparken, Hillerød