Søg
Close this search box.

Korsgården, Roskilde

Korsgården i Roskilde moderniseres i en helhedsplan, der har til formål at tiltrække en bredere beboergruppe. Renoveringen udføres i hovedentreprise for Boligselskabet Sjælland.

Teknisk beskrivelse

Bebyggelsen består af seks boligblokke, der er opført etapevis fra 1938 til 1942. Korsgården er anlagt som en åben karrestruktur i sammenhæng med det, der kaldes ”trekanten”, en større sammenhæng af boliger under Boligselskab Sjælland, herunder Fælledgården som vi renoverer samtidig.

I dag består Korsgården af 2- og 4 værelses lejligheder. Lejlighederne er fra 45 m² til 88 m² store, og helhedsplanen indebærer sammenlægning af nogle lejligheder, så foreningen er mere attraktiv for forskellige boformer – både den store børnefamilie, par, seniorer og singler.

Der skal også laves tilgængelighedsboliger i Korsgården. Der er et øget behov for boliger med niveaufri adgang, elevator og plads til kørestol i opholdsstue, badeværelse, køkken og minimum ét af boligens værelser. På den måde bliver Korsgården også et sted, man kan bo som ældre, gangbesværet eller handicappet.

Med en ombygning af nuværende boliger til både større sammenlagte boliger og tilgængelighedsboliger, bliver Korsgården en attraktiv boligafdeling for en bredere målgruppe. 159 boliger ombygges til i alt 117 boliger. 75 boliger ombygges ikke, men renoveres.

Korsgården er opført som traditionelt fuldmuret byggeri i rødt, blankt murværk og med etagedæk i træbjælkekonstruktion, og der er fra bygherres side tydeligt fokus på at bevare den modernistiske arkitektur. Der er grønne arealer, en legeplads og parkering indeholdt i bebyggelsens areal.

Proces

Sagen udføres i hovedentreprise for Boligselskabet Sjælland med Sweco Architects som arkitektrådgiver. Korsgården udføres parallelt med nabobebyggelsen Fælledgården, der også er del af ”trekanten” i Roskilde.

Det er den samme projektchef for Adserballe & Knudsen, der driver begge sager, og det giver en række fordele i den daglige produktion.

Der er stort fokus på beboerinddragelse på sagen, og vores byggeledelsen arbejder tæt sammen med bygherre om at sikre en god proces for beboerne.

Ligesom de øvrige sager for Boligselskabet Sjælland er Korsgården indledt med et kick off under ledelse af Bedre Byggeprocesser. Formålet er at skabe og monitorere et godt samarbejdsmiljø på sagen mellem parterne.

Teknisk beskrivelse

Sagen indeholder blandt andet følgende arbejder: Hhv. renovering og nyetablering af badeværelser (blandt andet efter tilgængelighedsprincipper), etablering af nye køkkener, etablering af ventilation med varmegenvinding, opmuring af skalmur i gavle, nye døre og vinduer, asbestsanering af tag, ny tagbelægning med underlag, fornyelse af tekniske installationer og kloakforhold og udførelse af ventilation med varmegenvinding.

Herudover bliver opgangspartierne reetableret, så de kommer nærmere deres oprindelige udseende. Det er et led i ønsket om at værne om arkitektoniske udtryk i byggeriet.

Der etableres niveaufri adgang og elevatorer i forbindelse med etablering af tilgængelighedsboliger.

Der saneres for PCB, asbest og tungmetaller.

Fakta

ROLLE: Hovedentreprenør
BYGHERRE: Boligselskabet Sjælland
ARKITEKT: Sweco Architects
INGENIØR: Dominia A/S
KONTRAKTSUM: 94 mio. kr.
PERIODE: 2021-2024

Renovering

Tøndehvælv, Ballerup

Renovering

Tingbjerg, Brønshøj

Renovering

Solbjerg Have, Frederiksberg