Søg
Close this search box.

Fælledgårdene, Roskilde

De 192 boliger i Fælledgårdene i Roskilde gennemgår en omfattende renovering, der blandt andet omfatter sammenlægning af lejligheder til tilgængelighedsboliger, isolering af boligernes gavle og etablering af nye badeværelser. Adserballe & Knudsen udfører hovedentreprisen for Boligselskabet Sjælland.

Kort om projektet

Fælledgårdene i Roskilde består af seks dobbeltblokke med i alt 192 boliger. Bebyggelsen er opført i årene 1951-1957 som stokbyggeri med saddeltag. Bygningerne har fire etager inklusive tagetage plus fuld kælder.

Blokkene fremstår med murede facader i rød og gul tegl. Lejlighederne har spanske altaner og spidskviste.

Den almene bebyggelse gennemgår i 2021-2024 en gennemgribende helhedsrenovering, der bl.a. inkluderer omfattende ledningsarbejder, efterisolering af gavle og installering af nye badeværelser.

Adserballe & Knudsen udfører sagen i hovedentreprise.

Proces

Af hensyn til beboernes hverdag er sagen inddelt i etaper. Hver etape indledes med ledningsarbejder, efterfulgt af gavlisolering og dernæst de indvendige arbejder.

Etapeinddelingen giver en nøjagtig tidsplan med en høj grad af forudsigelighed i byggeforløbet, ligesom det friholder så stor en del af området som muligt for byggeaktiviteter.

De indvendige arbejder udføres også etapevist for at mindske generne for beboerne. Først udføres badeværelsesrenoveringen, dernæst er der udskiftning af vinduer og radiatorer på den ene facade, og afslutningsvist udføres arbejderne på den modsatte facade. På den måde foregår der ikke flere typer arbejder i boligerne samtidigt, og det giver det mest smidige beløb for beboerne.

Der er installeret midlertidige bade- og toiletkabiner i boligerne under badeværelsesrenoveringen. Modellen er valgt som alternativ til badekabiner i gårdrummet, da det giver øget tryghed for beboerne.

Opgaven udføres i hovedentreprise for Boligselskabet Sjælland, som vi samarbejder med på flere andre sager, herunder en rammeaftale om nybyggeri i CLT og to andre renoveringssager i Roskilde.

Fælledgården udføres samtidigt med nabobebyggelsen Korsgården, og det giver en række muligheder for optimering, som kommer både bygherre, underentreprenører og os selv til gode.

Teknisk Beskrivelse

Projektet indebærer indvendig modernisering i form af renovering af badeværelser, nyt varmesystem, udskiftning af afløbsinstallationer og etablering af et nyt udsugningsanlæg.

Der udføres gavlisolering og udskiftning af udvendige vinduer og døre, og hovedledninger for vand og varme udskiftes.

Bebyggelsen skifter fra et ét-strengs-system til to-strengs-system. Der etableres ny kloak og regnvandsledninger, der fremtidssikres ved at øge den eksisterende 100 mm ledning til 160 mm.

Der gennemføres fuld asbestsanering i forbindelse med udskiftning af de eksisterende varmeinstallationer i kælderen. Herudover miljøsaneres der for bly og pcb.

Renoveringen udføres i to etaper. En del af bebyggelsen er beboet under renoveringen, mens de boliger, der gennemgår totale ombygninger til eksempelvis tilgængelighedsboliger, er fraflyttet.

Fakta

ROLLE: Hovedentreprenør
BYGHERRE: Boligselskabet Sjælland
ARKITEKT: Sweco Architects
INGENIØR: Dominia A/S
KONTRAKTSUM: 140 mio. kr.
PERIODE: 2021-2024

Renovering

Tingbjerg, Brønshøj

Renovering

Solbjerg Have, Frederiksberg

Renovering

Skoleparken, Hillerød