Søg
Close this search box.

AAB afd. 35, København SV

Adserballe & Knudsen har i en hovedentreprise stået for udskiftning af tag, vinduer og døre samt facade- og gavlrenovering i 277 boliger i den almene bebyggelse AAB afd. 35.

Kort om projektet

AAB afd. 35 er et murstensbyggeri opført i 1943 i Københavns Sydhavn.

I den almene bebyggelse har Adserballe & Knudsen stået for udskiftning af 5.500 m2 tag, renovering af facader og gavle, udskiftning af 2.000 vinduer og døre, renovering af 48 badeværelser samt diverse terrænarbejde.

Renoveringsopgaven omfattede 277 lejligheder og to erhvervslejemål i to sammenhængende fløje på Enghavevej og Bavnehøj Allé. I alt blev der renoveret boliger i 26 opgange i hhv. fem og seks etager.

Opgaven blev udført i en hovedentreprise sammen med Friis Andersen Arkitekter og Lyngkilde Rådgivende Ingeniører.

Proces

Beboerkoordinering er et vigtigt parameter i almene renoveringssager, især når beboerne bliver boende i byggeperioden. For at øge både effektiviteten for håndværkerne og trygheden for beboerne etablerede vi på AAB afd. 35 en mail- og telefonlinje, og henvendelser her blev fulgt op med personlige besøg i hjemmet. Især for de ældre beboere sparede det en tur ned i en skurvogn i gården, og samtidig gav det mulighed for at give konkrete og fyldestgørende svar på beboerens spørgsmål.

Det handler om at møde beboerne i øjenhøjde med klar og rettidig information, og beboervarslinger, skrivelser og rydningsplaner sikrer et højt informationsniveau hos beboerne.

Generelle opdateringer om byggeriets udvikling blev annonceret i en beboeravis, der blev uddelt en gang om måneden.

Teknisk beskrivelse

Adserballe & Knudsen etablerede en byggeplads med fuldt facadestillads og totaloverdækning for at mindske beboernes gener under byggesagen. Sagen omfattede udskiftning af hele det gamle tag med undtagelse af spær.

Loftrum er blevet renoveret og efterisoleret, og der er blevet etableret nye gulve og ståldepotrum og derefter anlagt nye tegl inkl. nye tagrender og nedløb. Efter nedrivning af de eksisterende loftrum og sikring af inventaret blev nye beboerrum etableret, og ny isolering på loftet blev indbygget. Frie gavle er blevet efterisoleret udvendigt med PUR og murstensskaller.

Der er blevet etableret nye indgangspartier, nye vinduer og ny kældertrappe. Vinduer og terrassedøre er blevet udskiftet med nye energivenlige elementer, og brystninger på altansiden er blevet renset ned, betonrepareret og malet. Brystninger i opholdsstuer og værelser er blevet efterisoleret indvendigt, og hertil er der blevet udført 48 nye badeværelser med gulvvarme.

Som afslutning er der blevet udført diverse terrænarbejder og anlægsgartnerarbejde samt legeplads.

Renoveringen gav forventning om en forbedring af afdelingens miljømærke. Der blev derfor udført miljøsanering af fugerne omkring vinduer, som rummede klorerede paraffiner og pcb.

75 procent af arbejderne på sagen blev udført i egenproduktion af Adserballe & Knudsens tømrer- og malersjak, mens vvs, el og nedrivning blev udført i samarbejde med en underentreprenør. Den høje grad af egenproduktion gav en særdeles effektiv styring og en hurtig opgaveløsning.

Fakta

ROLLE: Hovedentreprenør
BYGHERRE: Boligforeningen AAB
ARKITEKT: Friis Andersen Arkitekter
INGENIØR: Lyngkilde
KONTRAKTSUM: 45 mio. kr.
PERIODE: 2017-2018

Renovering

Tingbjerg, Brønshøj

Renovering

Solbjerg Have, Frederiksberg

Renovering

Skoleparken, Hillerød