Søg
Close this search box.

AAB afd. 25, København NV

Som hovedentreprenør var Adserballe & Knudsen ansvarlig for at fremtidssikre i alt 258 boliger med nyt køkken og bad, altan, varme og ventilation i boligafdelingen AAB afd. 25.

Kort om projektet

AAB har gennemført en større renovering af afdeling 25 i Københavns Nordvestkvarter. I alt 258 lejligheder er blevet fremtidssikret gennem udskiftning af de gamle køkkener og bade med nye og større badeværelser med brus. Såvel de lodrette stigestrenge og faldstammer som udsugning er blevet udskiftet i alle lejligheder. Beboerne har endvidere fået altan og nye vinduer på gårdsiden.

Som led i renoveringen er der blevet etableret nye etageskel ved køkken og bad. Der er blevet lagt stål ind for at kunne bære de nye opbygninger.

Ejendommen fra 1925 er opført som to karréer med facade til Borups Alle. Renoveringen indebar, at byggeriets kulturarv blev bevaret, og at det eksisterende byggeris kvaliteter blev udnyttet.

Boligerne er blevet fremtidssikret for de næste mange år, og beboerne har fået indeklima og faciliteter, som var det en ny lejlighed.

Proces

Beboerhåndtering er en væsentlig opgave i renoveringssager i almene byggerier. Bygherren fik stillet en beboerkoordinator til rådighed, som Adserballe & Knudsens byggeledelse indgik i et tæt samarbejde med.

Beboerne blev genhuset, mens deres bolig blev renoveret. Der blev opstillet beboelsespavilloner, som husede beboere fra fire opgange ad gangen.

I forbindelse med køkkenudskiftningen var der en række beboervalg, eksempelvis typer af greb, gulv, låger og bordplader. Det øgede sagens kompleksitet og blev håndteret igennem det tætte samarbejde med beboerkoordinatoren.

Under større renoveringer opstår der oftest uforudsete udfordringer, som skal løses i samarbejde mellem entreprenør og rådgiverteam. Denne sag var ikke nogen undtagelse. Adserballe & Knudsen samt rådgivere udviste dog stor omstillingsparathed, som gjorde det muligt at finde løsninger hurtigt og effektivt med mindst mulig gene for beboerne til følge.

Teknisk beskrivelse

Adserballe & Knudsen varetog byggestyring og tilsyn på AAB 25. Renoveringen indebar en bred indsats, der inkluderede alle fag.

Igennem hele byggeforløbet var der cirka 50 håndværkere på pladsen ad gangen, herunder nedriver, smed, tømrer, vvs, el, ventilation, murer og maler. Disse arbejder blev udført i samarbejde med underentreprenører.

Der var lagt en rullende plan med ti uger til hver opgang. Det gav en enorm gentagelseseffekt, der kom produktionen til gavn og i sidste ende øgede den kvalitet, der blev afleveret til bygherre.

Kunsten var at optimere projektstyringen. Dels på grund af de mange delopgaver, dels fordi pladsen var meget trang. Metoden blev at opdele sagen i velbeskrevne og afgrænsede delopgaver, som håndværkerne kunne udføre rationelt. Opgaverne var de samme i hver bolig. Det sparede tid og penge til glæde for alle parter.

Den trange plads øgede den logistiske kompleksitet, da byggepladsens indretning skulle ændres på ugentlig basis. Adgangsveje og transportveje skulle sikres, så beboerne trygt kunne færdes i området samtidig med, at vi sikrede en effektiv produktion.

Adserballe & Knudsen havde to byggeledere, en senior projektleder og en projektchef, tilknyttet sagen.

Renoveringen indebar en omfattende miljøsanering, herunder af asbest, bly og tungmetaller samt klorerede paraffiner.

Fakta

ROLLE: Hovedentreprenør
BYGHERRE: Boligforeningen AAB
ARKITEKT: Mangor & Nagel
INGENIØR: Oluf Jørgensen
KONTRAKTSUM: 88 mio. kr.
PERIODE: 2016-2018

Renovering

Tøndehvælv, Ballerup

Renovering

Tingbjerg, Brønshøj

Renovering

Solbjerg Have, Frederiksberg