Solbjerg Have, Frederiksberg

Renovering af bevaringsværdig bebyggelse

Adserballe & Knudsen er hovedentreprenør på en omfattende renovering af klimaskærm og tekniske installationer i det prisbelønnede byggeri. I alt 407 boliger får en massiv forbedring af indeklimaet.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Sagen omfatter en byggeteknisk renovering af de mest udsatte dele af klimaskærmen og en indvendig renovering af de tekniske installationer, som til sammen vil forbedre bebyggelsens indeklima. Med respekt for den oprindelige arkitektur etableres der solceller på taget til at drive et nyt ventilationsanlæg.

Solbjerg Have er opført i 1970’erne og taget i brug i 1980. Det er en bilfri bebyggelse, hvor de fleste boliger har altan eller forhave. Byggeriet er tegnet af Fællestegnestuen og har vundet arkitekturpriser for den rige variation i boligtyper, facader og materialer, som står i kontrast til meget af samtidens monotone byggeri.

Bebyggelsen rummer tre boligblokke med i alt 407 beboede lejemål, ældreboliger, beskyttede boliger og en daginstitution.

Proces

Igennem projekteringen har der været fokus på beboerinddragelse, og denne proces fortsætter under udførelsen, hvor Adserballe & Knudsen tilknytter en beboerkoordinator til at håndtere henvendelser og informere om de praktiske forhold i forbindelse med gennemførelsen af renoveringsarbejderne.

Af hensyn til beboernes hverdag er sagen inddelt i tre etaper. Det giver en meget præcis tidsplan med en høj grad af forudsigelighed i byggeforløbet.

Forud for opstarten gennemfører Adserballe & Knudsen et pilotprojekt i en prøvebolig, hvor renoveringen af de tekniske installationer bliver afprøvet for at optimere med henblik på bygbarhed.

Adserballe & Knuden forestår byggestyring af alle fag, herunder nedrivning, betonrenovering, VVS, el, ventilation, murer og malerarbejde.

 

Teknisk beskrivelse

Renovering af klimaskærmen omfatter betonrenovering, kuldebrosisolering, udskiftning af 450 vinduespartier, etablering af nye terrasser i tagboliger og udskiftning af tag. Bebyggelsen er bevaringsværdig, og med 12.500 kvadratmeter Cembrit bølgeplader på en tagpapkonstruktion, genetablerer det nye tag det oprindelige udtryk.

Herudover får bebyggelsen et nyt mekanisk ventilationsanlæg med genvækst, der bliver drevet af et solcelleanlæg på 260 m2/32.000 kWh på taget. Badeværelser renoveres i alle boliger, herunder renovering af de tekniske installationer.

Solbjerg Haves 45 ældreboliger ombygges og moderniseres med bedre tilgængelighedsforhold, nye overflader og ny altanbelægning. Desuden udskiftes lyskilderne i de grønne fællesarealer som en tryghedsskabende foranstaltning.

Der foretages skimmelsanering, da vandskader fra altaner og tage samt et nedslidt rørsystem har resulteret i fugt og dårligt indeklima. I forbindelse med facaderenovering udføres desuden asbestsanering.

I forhold til den oprindelige plan har Adserballe & Knudsen optimeret byggepladsindretningen. Frem for at anlægge køreveje på hele arealet anvender vi mobilkraner, der giver en bedre logistik for både håndværkere og beboere. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2020.