Skoleparken, Hillerød

Energi- og facaderenovering

Adserballe & Knudsen udfører energirenovering og kvalitetsløft af 426 boliger, der får ny facade og nye indgangspartier. Opgaven løses i hovedentreprise for Boligselskabet Nordsjælland.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Det bliver en meget forandret Skoleparken med 426 boliger, når arbejdet er slut i 2019.

De 50 år gamle blokke energirenoveres, og de monotone facader får nye markante indgangspartier, fremskudte altaner og ny VVS og ventilation.

Proces

Adserballe & Knudsen blev her som i mange andre sager inviteret til at byde.

Opgaven afspejler det fokus, der er på større og mere krævende renoverings- og nybygopgaver.

 

Fokus er desuden på at forny og forbedre byggeprocesserne for at optimere og spare tid og penge med samme eller bedre kvalitet.

Det er navnlig interessant i projekter med mange enheder, der skal bearbejdes på samme måde som i Skoleparken.

Uden på den gamle facade isoleres og opmures en ny murstensfacade.

Nye vinduer isættes, og der etableres altaner i alle lejligheder.

Teknisk beskrivelse

Uden på den gamle facade isoleres og opmures en ny murstensfacade. Nye vinduer isættes, og altanerne udvides til 200-220 cm.

Indvendigt renoveres badeværelserne, så de opfylder nutidens standard med blandt andet gulvvarme og ventilationsanlæg.

Opgange med tilgængelighedsboliger får elevator.

75-100 mand er på opgaven, heraf fire funktionærer. Cirka 35 procent af opgaven udføres i egenproduktion.