Friheden, Hvidovre

Helhedsrenovering

Boligselskabet Friheden og KAB har valgt Adserballe & Knudsen til at renovere 22 boligblokke med i alt 123 opgange. Der er tale om en helhedsrenovering af 1.170 boliger både indvendigt og udvendigt.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Arbejdet udføres i storentreprise og strækker sig over 4 år. Adserballe & Knudsen skal bl.a. energioptimere tag og facade.

Renovering af facader alene omfatter et areal på mere end 50.000 m2.

Proces

Adserballe & Knudsen stiller med et stærkt hold af bygge- og projektledere på funktionærsiden, samt egne håndværkere der skal løfte denne opgave. Cirka 20 procent af entreprisen håndteres i egenproduktion.

 

Beboerkoordinering er et fokusområde, der tilrettelægges i byggeprocessen for at tilstræbe, at beboere og naboer oplever færrest mulige gener.

 

Entreprisen omfatter blandt andet udskiftning af cirka 10.000 vinduer.

Med 1.170 boliger er beboerkoordinering en stor opgave. Adserballe & Knudsen varetager henvendelser vedrørende udvendige arbejder.

Teknisk beskrivelse

Arbejdet udføres i storentreprise og strækker sig over 4 år. Adserballe & Knudsen skal bl.a. energioptimere tag og facade. Uden på det eksisterende tag lægges nyt varmt tag med ensidig hældning. Facaden isoleres udvendigt med et nyt ekstra lag og et pudslag.

Overalt skiftes døre og vinduer – der er alene omkring 10.000 vinduer i alt.

 

Derudover sammenlægges lejligheder i fire opgange, og byggesagen omfatter endvidere udskiftning af vand- og afløbsinstallationer inkl. ny sanitet, etablering af mekaniske ventilation, udskiftning af kloakker samt etablering af LAR og landskabsarbejder.

Projektet er delt i tre etaper med 5-6 blokke i hver, der udføres i en glidende proces.