AAB afd. 25, København NV

Bolig- og energirenovering

Som hovedentreprenør er Adserballe & Knudsen ansvarlig for at fremtidssikre i alt 258 boliger med nyt køkken og bad, altan, varme og ventilation i boligafdelingen AAB afd. 25.

Hent referenceblad

Kort om projektet

AAB gennemfører en større renovering af afdeling 25 i Københavns nordvestkvarter. I alt 258 lejligheder fremtidssikres med udskiftning af de gamle køkkener og bad med nye og større badeværelser med brus. Køkkenet udskiftes og såvel de lodrette stigestrenge og faldstammer som udsugning udskiftes i alle lejligheder. Beboerne får endvidere altan og nye vinduer på gårdsiden.

Som led i renoveringen etableres nye etageskel ved køkken og bad. Der lægges stål ind for at kunne bære de nye opbygninger.

Ejendommen fra 1925 er opført som to karréer med facade til Borups Alle. Renoveringen betyder, at byggeriets kulturarv bevares, og man udnytter det eksisterende byggeris kvaliteter.

Boligerne fremtidssikres for de næste mange år, og beboerne får indeklima og faciliteter som var det en ny lejlighed.

Der er lagt en rullende plan med ti uger til hver opgang. Den store gentagelseseffekt øger både kvalitet og produktivitet.

På grund af den trange plads har det været nødvendigt at mobilisere byggepladsen med tårnkran.

Proces

Beboerhåndtering er en væsentlig opgave i renoveringssager i almene byggerier. Bygherren har stillet en beboerkoordinator til rådighed, som Adserballe & Knudsens byggeledelse indgår i et tæt samarbejde med.

Beboerne genhuses, mens deres bolig renoveres. Der opstilles beboelsespavilloner, som huser beboere fra fire opgange ad gangen.

I forbindelse med køkkenudskiftningen er der en række beboervalg, eksempelvis typer af greb, gulv, låger og bordplader. Det øger sagens kompleksitet, og dette håndteres igennem det tætte samarbejde med beboerkoordinatoren.

I forbindelse med større renoveringer opstår der oftest uforudsete udfordringer, som skal løses i samarbejde mellem entreprenør og rådgiverteam. Denne sag har ikke været nogen undtagelse.

Adserballe & Knudsen samt rådgivere har udvist stor omstillingsparathed, som har gjort det muligt at finde løsninger hurtigt og effektivt med mindst mulig gene for beboerne til følge.

Teknisk beskrivelse

Adserballe & Knudsen varetager byggestyring og tilsyn på AAB 25. Renoveringen indebærer er en bred indsats, der inkluderer alle fag.

Igennem hele byggeforløbet er der omkring 50 håndværkere på pladsen af gangen, herunder nedriver, smed, tømrer, vvs, el, ventilation, murer og maler. Disse arbejder udføres i samarbejde med underentreprenører.

Der er lagt en rullende plan med ti uger til hver opgang. Det giver en enorm gentagelseseffekt, der kommer produktionen til gavn og i sidste ende øger den kvalitet, der afleveres til bygherre.

Kunsten er at optimere projektstyringen. Dels på grund af de mange delopgaver, dels fordi pladsen er meget trang. Metoden er at opdele sagen i velbeskrevne og afgrænsede delopgaver, som håndværkerne kan udføre rationelt. Opgaverne er de samme i hver bolig. Det sparer tid og penge til glæde for alle parter.

Den trange plads øger den logistiske kompleksitet, da byggepladsens indretning skal ændres på ugentlig basis. Adgangsveje og transportveje skal sikres, så beboerne trygt kan færdes i området, samtidig med at vi sikrer en effektiv produktion.

Adserballe & Knudsen har to byggeledere, en senior projektleder samt en projektchef tilknyttet sagen.

Der er omfattende miljøsanering, herunder af asbest, bly og tungmetaller samt klorerede paraffiner.