Søg
Close this search box.

Frederiks Have, Frederikssund

I Frederikssund er der blevet opført 57 nøglefærdige boliger i totalentreprise. Adserballe & Knudsen udarbejdede byggeprogrammet, og projektet blev til igennem et tidligt og tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenør.

Kort om projektet

Adserballe & Knudsen var totalentreprenør på opførelsen af de 57 nøglefærdige boliger inklusive alle tilhørende udearealer. Adserballe & Knudsen leverede alle ydelser, så boligerne kunne fremstå 100 procent klar til overtagelse af de kommende lejere.

Byggeprogrammet blev udviklet af Adserballe & Knudsen for bygherren Lundebjergvej 4 ApS. Hovedprojekteringen blev udført i samarbejde med Mangor & Nagel og Wissenberg.

Boligarealet er på 3.800 m2. De 57 lejligheder har et gennemsnitligt areal på 65 m2. Byggeriet er blevet opført som to svalegangshuse i tre-fem etager og med to opgange med elevator.

Alle lejligheder har fået privat friareal i form af terrasse eller altan. Med i projektet hører udførelsen af alle udearealer omfattende grønne opholdsarealer, gårdrumsarealer, vejanlæg, parkeringspladser og støjvold.

Proces

Byggeriet blev til igennem et tidligt og tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenør, og alle parter deltog i projekteringsmøderne.

Det skabte en velkørende proces, at projektet blev udviklet i fællesskab mellem de aktører, som skulle udføre sagen.

På projektet var der tilknyttet en projektchef, en projektleder og en byggeleder. I udførelsesfasen var alle traditionelle fag involveret.

Teknisk beskrivelse

Boligerne i Frederiks Have er blevet opført efter BR2018.

Byggeriet er blevet opført som et traditionelt betonelementbyggeri. Der er blevet skalmuret med rødlige håndstrøgne mursten, og cirka fem procent af murværket er blevet udført med relief. Der er blevet anlagt fladt tag med tagpap.

Boligerne er blevet opført på en smal byggegrund i et eksisterende boligkvarter. Grunden blev klargjort i oktober 2019. Der skulle pælefunderes på grund af bløde jordbundsforhold.

Fundamenter er blevet udført i engangsforskalling, og terrændæk er blevet støbt i fiberbeton. Begge løsninger blev valgt for at effektivisere processen og materialeforbruget.

Boligerne er blevet udstyret med samtalekøkkener jf. arkitektprogrammet, og der er blevet monteret Invita køkkener.

Altaner er blevet udført i galvaniserede stålkonstruktioner, der er blevet monteret på bagvægselementer.

Fakta

ROLLE: Totalentreprenør
BYGHERRE: Lundebjergvej 4 ApS
ARKITEKT: Mangor & Nagel
INGENIØR: Wissenberg
LANDSKAB: Plan+Landskab
KONTRAKTSUM: 54 mio. kr.
PERIODE: 2019-2021

Nybyggeri

Vibehaven, Ringsted

Nybyggeri

Sømmes Vænge, Roskilde

Nybyggeri

Søgården, Glumsø