Søg
Close this search box.

Arenahaven, Ørestad Syd

I Ørestad Syd med Royal Arena som nærmeste nabo har Adserballe & Knudsen opført 14.600 boligkvadratmeter for ATP Ejendomme. Det markante boligbyggeri er blevet DGNB-certificeret til guld.

Kort om projektet

Adserballe & Knudsen var totalentreprenør på sagen, som blev tildelt efter forhandling med ATP Ejendomme. Udover opførelsen af 14.600 boligkvadratmeter er der blevet opført 1.790 m2 kælder, herunder pulterrum, teknikrum og installationer.

Byggeriet er formet som en åben, U-formet karré i varierende højde, der trapper gradvist op fra seks etager i den sydlige del af bygningen til 11 etager i karréens nordvestlige hjørne. Det skaber et stort lysindfald i både gårdrummet og på bygningens syd- og vestvendte altaner.

Der er ligeledes skabt en glidende overgang fra det omkringliggende boligkvarter og den kommende skole til motorvejen og en række store bygninger som Copenhagen Towers.

Proces

I sommeren 2018 afholdt Adserballe & Knudsen et kickoff for bygherre, bygherrerådgiver og det øvrige projektteam. Dette er fast praksis på vores totalentrepriser samt flere hovedentrepriser. Formålet er at skabe et fælles værdigrundlag for samarbejdet.

Som totalentreprenør indgik Adserballe & Knudsens projektledelse i en seks måneders projekteringsfase med de øvrige parter. Projektet blev her fastlagt med stor respekt for den arkitektoniske geometri, som tegnestuen PLH Arkitekter har stået for.

I opstartsperioden sad en projektchef og to byggeledere på sagen, der senere blev suppleret af en projektleder og yderligere en-to byggeledere.

Den udførende bemanding på matriklen varierede over byggeperioden, men i de travleste perioder havde 60-70 håndværkere deres daglige gang på Arenahaven.

Teknisk beskrivelse

For at skabe et spil i facadeudtrykket er der blevet bygget et reliefmurværk i lyse mursten og med forskudte altaner og vinduespartier. På bygningen er der i alt blevet monteret 750 vinduespartier og 136 altaner, der blev specialkonstrueret til sagen. Der er tale om en stålaltan belagt med hårdttræ, og terrasserne i terræn er i betonsten og -fliser. Sålbænkene under vinduerne er udført i skiffer.

Der er blevet installeret præfabrikerede teknikskakte fra NCC, som blev designet til projektet. Præfabrikerede skakte sparer arbejdsgange, da man under opførelsen undgår forskalling og tilbagegang for udstøbning af skakte. Når varme- og ventilationssystemet tidligt i processen bliver aktiveret, kan det desuden anvendes til udtørring af bygningen.

Indvendigt er der blevet monteret porebetonvægge samt støbt undergulve. Hertil er der udført malerbehandling og snedkerarbejde af døre, gulve og lofter. Badekabiner blev leveret præfabrikerede.

Arenahaven skulle DGNB-certificeres til guld. Det medførte skærpede krav til dokumentation og certificering af de anvendte materialer i byggeriet. I alt er der blevet monteret 239 m2 solceller, som producerer 43,8 kilowatt. Der er blevet anlagt et grønt sedumtag, og selve gårdrummet er blevet indrettet som LAR-anlæg, der lader en stor del af regnvandet blive optaget af planter eller nedsive på stedet.

DGNB-certificering stiller ikke kun krav til det færdige byggeri, men i lige så høj grad til selve opførelsesperioden. Der er blandt andet krav til kildesortering af affald, regulering af støj og begrænsning af energiforbruget på byggepladsen, som f.eks. indebærer skure isoleret jf. BR15, lyssensorer og nattesænkning af varmen.

Byggeriet rummede logistiske udfordringer, da det lå på samme matrikel som tre andre entrepriser. Det gav både et begrænset byggepladsareal, afsætningsareal og opbevaringsareal.

Fakta

ROLLE: Totalentreprenør
BYGHERRE: ATP Ejendomme
ARKITEKT: PLH Arkitekter
INGENIØR: MOE
LANDSKAB: Opland
KONTRAKTSUM: 205 mio. kr.
PERIODE: 2018-2020

Nybyggeri

Vibehaven, Ringsted

Nybyggeri

Sømmes Vænge, Roskilde

Nybyggeri

Søgården, Glumsø