Søg
Close this search box.

Mariendalsvej, Frederiksberg

Adserballe & Knudsen var totalentreprenør på opførelsen af 174 studieboliger og 50 seniorboliger med tilhørende erhvervslejemål og større offentligt udeareal.

Kort om projektet

Mariendalsvej er et byggeri, der indskriver sig i en større bymæssig helhed med respekt for både naboer og de fysiske omgivelser. Studie- og
seniorboliger samles i samme byggeri, og med udadvendte funktioner i stueplan, herunder et offentligt urbant rum med rekreative faciliteter og en ny passage, skabes der øget åbenhed i et tidligere lukket industriområde.

Vi har anlagt et større grønt areal på bygningens bagside, der har blandede offentligt/private funktioner. Den ene del af anlægget fungerer som offentlig passage, og et brolagt stisystem forbinder Mariendalsvej med området syd for bebyggelsen. Derfor er selve anlægget også støttet direkte af Frederiksberg Kommune.

Der er parkeringskælder under hele gårdarealet, og i dækket er der etableret tagbrønde, der leder al regnvand til et forsinkelsesbassin med overløb.

Proces

Mariendalsvej har været karakteriseret af et stærkt samarbejde mellem parterne. Vi har med rådgiverteamet og bygherre gennemført et dybdegående projekteringsforløb forud for byggeopstart.

Det er et logistisk kompliceret projekt, hvor flere bygninger, blandede funktioner, parkeringskælder, et offentligt grønt anlæg, et begrænset byggepladsareal og særlige nabohensyn (en børnehave i den tilstødende bygning) koordineres i en samlet proces.

Logistikken udføres efter en særligt detaljeret plan, fordi byggeriet opføres på en travl gade midt på Frederiksberg med meget begrænset plads. Derfor opereres der med Just-In-Time Delivery på alle væsentlige og pladskrævende leverancer, der er nøje koordineret i forhold til tidsplanen. I projektet løses hertil en kompliceret spunsning- og facadeopgave på grund af tætheden til de omkringliggende bygninger.

Adserballe & Knudsen forestår som totalentreprenør styring af alle fag.

Teknisk beskrivelse

Projektet omfatter:
− 174 studieboliger
− 50 seniorboliger
− Café i stueplan
− 2.700 kvm gårdrum
− 1.512 kvm fitnessareal
− 2.087 kvm parkeringskælder
− Offentlige udearealer med grøn beplantning
− 2 fælles tagterrasser på hhv. 5. og 6. sal

Seniorboligerne er målrettet seniorer, som har lyst til at bo i en moderne lejlighed og samtidig være en del af et fællesskab. Boligerne er
forsynet med elevator samt altan eller terrasse/tagterrasse. Studieboligerne etableres som fælles enheder med 4-5 værelser omkring et fælles køkken og opholdsareal.

Bebyggelsens udformning tager udgangspunkt i Frederiksbergs karréstruktur, og består af to bygninger: en ”vinkel” og et ”T”. Nabobebyggelserne er arkitektonisk tænkt ind i projektet ved, at geometrien er tilpasset de eksisterende karré-bebyggelsers tag- og
bygningsprofiler, så der derved skabes en bygningsmæssig kontinuitet i lokalområdet.

Der er i udformningen lagt vægt på at tilgodese nabobebyggelsernes behov for sol, udsyn og lysforhold, og ud mod Mariendalsvej øges
begge bygninger fra 6 til 7 etager.

Fakta

ROLLE: Totalentreprenør
BYGHERRE: Triton Development North
ARKITEKT: C.F. Møller
INGENIØR: Moe Rådgivende Ingeniører
KONTRAKTSUM: 180 mio. kr.
PERIODE: 2017-2019

Nybyggeri

Vibehaven, Ringsted

Nybyggeri

Sømmes Vænge, Roskilde

Nybyggeri

Søgården, Glumsø