Timianhaven, Havdrup

Nybyg af almene boliger

Adserballe & Knudsen opfører 44 familieboliger i træ for Boligselskabet Domea. Det samlede boligareal er 3.710 m2, og arealet i de enkelte boliger varierer fra 42-105 m2.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Timianhaven er et af en række større træbyggerier, som Adserballe & Knudsen har sat i gang i 2017. Familieboligerne opføres med CLT (Cross-Laminated Timber) som de konstruktionsbærende elementer.

Projektet omfatter opførelsen af 44 boliger, heraf 35 i to etager og 9 i én etage, samt et fælleshus. Det samlede boligareal er 3.710 m2, og boligernes areal varierer fra 42-105 m2, og fælleshuset udgør 125 m2.

Proces

Arkitekt og bygherrerådgiver, Vandkunsten, står bag projektet, der blev udbudt med metodefrihed for entreprenøren.

Adserballe & Knudsen introducerede CLT som løsning, og i tæt samarbejde med bygherreorganisationen har vi færdigprojekteret byggeriet.

At bygge med en ny teknik og et materiale, der sjældent bliver brugt herhjemme, har krævet mange ressourcer i projekteringsfasen fra de forskellige parter.

Det er en investering, der betaler sig, for når man får styr på alle detaljer i projekteringen, skaber man grobund for en yderst effektiv opførelse.

Bebyggelsens stueetage udføres i CLT, som bidrager til meget lave tolerancer.

Timianhaven er det første boligprojekt i Danmark, hvor CLT er anvendt som bærende konstruktion.

Teknisk beskrivelse

Projektet omfatter opførelsen af 44 almene boliger, heraf 35 i to etager og 9 i en etage, samt fælleshus på matrikel 19a i Havdrup.

Det samlede boligareal er 3.710 kvadratmeter. Boligernes areal varierer fra 42-105 m2 og fælleshuset udgør 125 m2.

Boligerne bliver opført som rækkehuse fordelt på otte blokke med CLT-elementer i stueetagen og tagkassetter i træ på førstesalen.

Adserballe & Knudsen er totalentreprenør på sagen og har 100 procent egenproduktion på tømrerarbejdet.