Vores medarbejdere om hverdagen i A&K: Mød afdelingschef Martin Lindberg Rasmussen

På de færreste byggesager sidder afdelingschefen klar til at besvare beboernes spørgsmål om stort og småt, men sådan er det på renoveringen af Solbjerg Have på Frederiksberg. Her har Martin Lindberg Rasmussen kontortid i beboervognen sammen med koordinatorerne to gange om ugen. Når man igennem tre år går ind i folks hjem, bryder deres gulve op og river deres køkkener ned, så har de i hvert fald ret til at få en samtale med sagens øverste ansvarlige, mener projektchefen.

Som afdelingschef i Adserballe & Knudsen sidder Martin Lindberg Rasmussen med ansvaret for flere sager ad gangen, men igennem de sidste to år har han primært koncentreret sig om Solbjerg Have.

Her står han i spidsen for en helhedsrenovering af en almennyttig bebyggelse, der er både prisbelønnet og bevaringsværdig, men som også har afsløret et tydeligt behov for et solidt løft.

Martin er først og fremmest entreprenør, så hans primære succeskriterier for en byggesag er tid, økonomi og kvalitet. På Solbjerg Have har han udvidet sit søgefelt og udvist stort engagement i beboerinddragelsen. Han har taget initiativ til at sidde i beboervognen to dage om ugen. Ikke alene for at beboerne hurtigt kan få svar på spørgsmål om tidsplaner, tekniske løsninger og alt det uforudsete, men også for at give dem direkte adgang til den øverste ansvarlige på sagen.

”Vi ændrer meget på folks hverdag. Vi kommer ind i alle beboernes hjem, og der er ingen tvivl om, at det er en stor omvæltning. Solbjerg Have er lidt som en lille landsby, og vi bliver en del af deres liv i tre år. Derfor har det været vigtigt for mig som projektchef at stille mig til rådighed over for beboerne, så de ved, hvem de kan gå til med spørgsmål.”

Vi larmer, støver og roder
Når man gennemfører en helhedsrenovering som den på Solbjerg Have, hvor alle installationer skal udskiftes, er indsatsen selvfølgelig et stort indgreb i folks dagligdag. Det kommer man ikke udenom, og derfor skal man ifølge Martin ikke forsøge at pynte på det.

”Det værste man kan gøre er at bilde folk ind, at det bliver let, eller at det bliver mildere end det gør. Der er ikke nogen grund til at sige, at vi ikke larmer, støver og roder, for det gør vi. Det er uundgåeligt, når vi bryder gulve op, river badeværelser ned og tager vinduer ud i 400 boliger. Pointen er, at vi nok skal gøre det godt igen, inden vi går derfra,” siger han og fortsætter:

”Alle bliver lidt renoveringstrætte i sådan en proces, og jeg forstår godt frustrationen hos beboerne. Det føles som om, der er køreplader og stilladser overalt, nogen skal ned i gården for at tisse, og når man forsøger at slappe af, bliver man forstyrret af håndværkere, der banker og borer. I den sammenhæng kræver det information, for det vigtigste er nærmest at sikre tydelighed.”

Direkte information til beboerne
Derfor er det ifølge Martin vigtigt at sikre en ordentlig orientering af beboerne, og på Solbjerg Have har de i perioder med spidsbelastning prioriteret at holde små opgangsmøder frem for store informationsmøder for hele bebyggelsen. De bliver afviklet i fællesskab mellem rådgiveren Arkitema, bygherren KAB og Adserballe & Knudsen.

”Vi holder møder for 16-20 boliger ad gangen, så beboerne kan få information om det specifikke projekt, der vedrører dem. De har mulighed for både at blive hørt og komme til orde over for os og boligselskabet. Det er en stor fordel, at vi som samlet byggeorganisation kan komme ud med nogle klare budskaber, så beboerne ved, hvad de har at forholde sig til.”

Martin mener, at både boligselskabet og beboerne selv har været gode til at få at det bedste ud af situationen. Der har været fælles morgenmad ved afslutningen af de forskellige blokke, og plejehjemmet holder løbende koncerter, som alle kan deltage i.

”Boligselskaberne passer virkelig godt på deres beboere. Det mærker man tydeligt, når man kommer ind udefra. Derfor har vi også brugt mange kræfter i samarbejde med bygherre på at skabe de bedst mulige forhold for beboerne. Vi har sikret midlertidige botilbud til de mennesker, der bor i et-værelses lejligheder. De kan jo ikke gå ind i et andet rum, når vi står og bryder gulvet op. Vi har fundet alternative botilbud til beboere med kroniske sygdomme, og her under Covid-19 har vi sat ekstra beboervogne op.”

Teamet er godt 2/3 igennem den omfattende helhedsplan, der omfatter etablering af ba­lanceret ventilation i boligerne, renovering af badeværelser, ombygning til ældreboliger, renovering af tag og diverse facadearbejder.

Solbjerg Have er opført i 1970’erne og taget i brug i 1980. Det er en bilfri bebyggelse, hvor de fleste boliger har altan eller forhave. Byggeriet er tegnet af Fællestegnestuen og har vundet arkitekturpriser for den rige variation i boligtyper, facader og materialer, som står i kontrast til meget af samtidens monotone byggeri.

Læs mere om sagen her.