Temaet for årets “Tid til sikkerhed” er ”Samarbejde. Kommunikation. Orden.”, og det har kørt som en rød tråd for en række aktiviteter igennem 2019.

I år har vi arbejdet med tre cases i vores interne magasin PLATFORM, hvor medarbejderne fra tre af vores byggepladser fortæller om, hvordan henholdsvis samarbejde, kommunikation og orden har været med til at forbedre sikkerheden hos dem.

Desuden har vi afholdt årets arbejdsmiljøkonkurrence ‘SKO-bold’, som et meget underholdende og lidt lærerigt indslag, på alle vores byggepladser.

Det har vi gjort for at forstærke fundamentet for en indsats, der i forvejen bliver taget meget alvorligt, og som virksomheden investerer kraftigt i.

 

Sikkerhed er ikke bare vigtigt én dag om året. Det er vigtigt hver dag, og det er vigtigt, at alle betragter det på den måde. Temaet SKO (samarbejde, kommunikation, orden) bygger videre på sidste års tema om det fælles ansvar. A&K har som arbejdsgiver det overordnede ansvar for sikkerheden, men den enkelte medarbejder har et medansvar i dagligdagen.

I år dykker vi i fællesskab ned i de erfaringer, som byggeledere såvel som håndværkere og chefer har med samarbejde, kommunikation og orden, og vi kigger nærmere på nogle af de fællesnævnere for SKO, som kan blive til sikkerhedsmæssig god adfærd på byggepladserne.

”Tid til sikkerhed” giver mulighed for en åben dialog mellem parter, der er del af samme virksomhed, men som ikke ser meget til hinanden i dagligdagen.

"Byggeri er altid et samarbejde."

Rasmus Rømer Lausen, produktionsdirektør

Hvorfor afholder vi ”Tid til sikkerhed”?

“Vi afholder “Tid til sikkerhed” for jævnligt at minde os selv om, hvor vigtig en del af vores job, sikkerhed er. For os i ledelsen er det et vigtigt redskab til at få viden om, hvad vores ansatte tænker og har gjort af tanker i forhold til sikkerhed i det forgangne år. Det er en mulighed for at evaluere, hvilke eventuelt nye sikkerhedsmæssige tiltag, der virker og hvilke, der ikke virker, og i høj grad en mulighed for at få input til i hvilken retning vi skal bevæge os fremover.”

 

Hvad er ønskescenariet for, hvad der skal komme ud af indsatsen – nu og på sigt?

“At vi sammen arbejder på at få de meste sikre byggepladser i Danmark. At det bliver en selvfølge for os alle sammen at bære hjelm og synlighedsbeklædning, samt øvrige personlige værnemidler. At vi ikke bruger tiden på at diskutere om en sikkerhedsbrist i virkeligheden er en brist, men i stedet bruger tiden på sammen at løse den sammen.”

 

Hvordan lykkes vi med at nå det mål?

“Sidste år havde vi fokus på det fælles ansvar – på at vi skal tage ansvaret for vores egen og vores kollegaers sikkerhed ved at betragte sikkerhedsarbejdet som et fælles ansvar. I år skal vi i fællesskab nå frem til, hvordan godt samarbejde, velfungerende kommunikation og orden på byggepladsen bliver noget, vi alle har fokus på. Det gør vi, fordi vi ved, at SKO er afgørende for planlægningen, der sikrer tidsplanen og et godt forløb, hvor medarbejderne ikke bliver presset og slækker på sikkerheden.”

Jesper Yttesen, arbejdsmiljøchef

Hvorfor afholder vi ”Tid til sikkerhed”?

Vi har en årlig dag med fokus på sikkerhed, en begivenhed for timelønnede og funktionærer i A&K, for at markere, at et godt arbejdsmiljø på vores byggepladser er et fælles ansvar, der kræver alles indsats.”

 

Hvad er ønskescenariet for, hvad der skal komme ud af indsatsen – nu og på sigt?

“På “Tid til sikkerhed” er der mulighed for dialog på tværs af virksomheden, om hvad det vil sige at have et godt arbejdsmiljø og hvilke tiltag det kræver at blive endnu bedre. På “Tid til sikkerhed” formidler ledelsen A&Ks vision omkring arbejdsmiljø direkte til medarbejderne. Medarbejderne har for deres del mulighed for at give feedback – direkte til ledelsen.”

 

Hvordan lykkes vi med at nå det mål?

“Årets tema er ”Samarbejde. Kommunikation. Orden.” hvilket bygger videre på sidste års tema. Et byggeri kan ikke gennemføres af folk, der hver for sig har sin egen plan for, hvordan opgaven løses. Byggeri er altid et samarbejde, som kræver at man er i stand til at kommunikere og holder orden – ellers kan hverdagen på en byggeplads blive farlig.”