Vestre Fængsel, København V

Vestre Hospital er blevet udvidet med en tilbygning i tre plan. At bygge i et fængsel giver produktionen særlige betingelser, og opgaven blev udført med høje krav til sikkerhed og logistik.

Projektet omhandlede en udvidelse af Vestre Hospital, som er en del af Vestre Fængsel. Udvidelsen bestod af en tilbygning i tre plan med etageareal på i alt 580 m2, som er placeret for enden af det nuværende hospital.

Kort om projektet

Ud over de bygningsmæssige arbejder er der blevet udført tekniske installationer efter særlige specifikationer, der opfylder de specielle krav til et fængselshospital og til bygherrens montage af inventar.

Proces

Projektet er blevet udført af Adserballe & Knudsen i hovedentreprise med fast funktionærbemanding og egenproduktion på fagene tømrer og murer.

De fysiske rammer for et projekt som Vestre Hospital var i sagens natur specielle. Det stillede store krav til logistik og planlægning af produktionen.

Det tætte samarbejde mellem vores dygtige og erfarne tømrerformænd og byggeledelsen var afgørende for projektets succes.

Der var ikke meget plads ”inde bag murerne”, og alt materiale og materiel skulle fragtes gennem fængslets hovedport.

Teknisk beskrivelse

Bygherren stillede særlige krav til sikringsniveauet i bygningen og til overfladernes og inventarets kvaliteter. Indkøb af indvendige og udvendige døre og vinduer foregik derfor i tæt samarbejde med bygherren og specialleverandører, så de høje krav til materialerne blev indfriet.

Tilbygningen indeholder bl.a. observationsceller, sikringsceller, aktivitetsrum, undersøgelsesrum og kontorer.

Udover tilbygningen var der til opgaven knyttet arbejder i den eksisterende bygning.

Fakta

ROLLE: Hovedentreprenør
BYGHERRE: Direktoratet for Kriminalforsorgen
ARKITEKT: ERIK arkitekter
INGENIØR: Niras
KONTRAKTSUM: 12 mio. kr.
PERIODE: 2014-2015