Tempeltræet, Frederiksberg

Adserballe & Knudsen var hovedentreprenør på opførelsen af en klubtilbygning på Skolen ved Bülowsvej. Byggeriet skulle opnå en DGNB guldcertificering.

Kort om projektet

Skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg udvidede sin kapacitet med 150 børn, og med det fulgte et øget behov for klubfaciliteter. Derfor besluttede kommunen at etablere en ny klubtilbygning, som skulle indgå i det større bygningskompleks, der var organiseret som et campusområde med flere bygninger mellem Bülowsvej, Thorvaldsensvej og Rosenørns Allé.

Der er blevet etableret 842 bruttokvadratmeter til den nye klubtilbygning. 87 m2 af den eksisterende skolebygning er blevet renoveret til brug som fælles flugtvejstrappe for den nye klub og skolen. I alt omfattede projektet således 929 m2.

Projektet blev udført i hovedentreprise med en entreprisesum på cirka 23,6 mio.

Fra starten var der et tæt og konstruktivt samarbejde mellem byggesagens aktører, som udover Adserballe & Knudsen bestod af bygherre Frederiksberg Kommune, totalrådgiver Primus Arkitekter, ingeniør OKHOLM, landskabsarkitekt STED og DGNB-auditor Charlotte Falstrup.

Proces

Da der var et begrænset areal at bygge på omkring Skolen ved Bülowsvej, stillede det store krav til både projektering og koordineringen i udførelsen.

Byggeledelsen arbejdede efter lean-principper og just-in-time leverancer, så materialer og elementer ankom til pladsen, når de skulle indarbejdes i byggeriet.

Indledningsvist blev der afholdt møder med de leverandører, som havde fælles grænseflader i produktionen. Det bidrog til at sikre en smidig byggeproces og en høj grad af gennemsigtighed.

Byggeriet var præcertificeret til en DGNB guldcertificering. Byggeledelsen havde et stort fokus på affaldssortering, energiforbrug og materialevalg. Der blev udelukkende anvendt FSC-certificeret træ i byggeriet samt materialer med lav afgasning for at skabe et bedre indeklima. Byggeproduktionens CO2-udledning blev monitoreret under hele udførelsesperioden.

For at opnå endelig guldcertificering skulle projektet leve op til en række både kvalitative og kvantitative kriterier. Den opnåede kvalitet blev beskrevet, vurderet og verificeret igennem målinger af blandt andet lufttæthed, fugtindhold og akustiske forhold. Da projektændringer undervejs i byggeforløbet kunne have indvirkning på projektets score, var der løbende en tæt dialog med totalrådgiverens DGNB-auditor.

Teknisk beskrivelse

For at skabe en arkitektonisk sammenhæng mellem skolens bygninger blev der valgt en facadeløsning bestående af lette elementer med genbrugsmursten som overflade. De blev leveret i systemleverance, så de samlede elementer blot skulle monteres på pladsen.

Bygningshøjderne spænder fra tre til fem etager med tagterrasse på bygningens lave del. Der er blevet udført udearealer, som omfatter et forareal på 133 m2, en gårdhave på 88 kvadratmeter og en taghave på 70 m2.

Der er blevet opført et tagterrassedæk, og forarealet er blevet indrettet som ankomstområde, hvor bygningens facade mod Fuglevangsvej er blevet begrønnet intensivt med klatre- og slyngplanter.

Tekniske anlæg og teknikhus er en integreret del af bygningens helhedsgreb og arkitektur og er blevet placeret på bygningens femte etage.

Fakta

ROLLE: Hovedentreprenør
BYGHERRE: Frederiksberg Kommune
ARKITEKT: Primus Arkitekter
INGENIØR: Okholm
LANDSKAB: Sted CPH
KONTRAKTSUM: 24 mio. kr
PERIODE: 2018-2020