Tandplejeklinik, Hillerød

Den nye tandplejeklinik er blevet opført i totalentreprise som det første projekt i en større rammeaftale med Hillerød Kommune. Bygningen samler seks klinikker under ét tag fordelt på cirka 1.500 etagemeter.

Kort om projektet

Projektet er det første byggeri under den rammeaftale, som Adserballe & Knudsen har indgået med Hillerød Kommune om opførelse af kommunale byggerier i totalentreprise.

Den nye tandplejeklinik har samlet kompetencer, viden og ressourcer fra seks eksisterende tandplejeklinikker på 1.500 etagemeter i ét hus, som er designet til at understøtte udviklingen af et stærkt fagligt miljø.

Huset rummer blandt andet basistandpleje, tandregulering, specialtandpleje og narkoseklinik samt tidssvarende, administrative funktioner og personalefaciliteter.

Arkitektonisk trækker tandplejeklinikkens koncept inspiration fra en kindtand. Bygningen er hvid, glat og næsten lige så bred, som den er høj og dyb samt med små fremspring og kendetegn, som enhver tand har.

”Nerven” i bygningen er et stort fællesrum, der forbinder alle tre etager og skaber forbindelse mellem husets medarbejdere og brugere. Det store fællesrum har fået et stort ovenlys og vægge, der er beklædt med trælameller.

Proces

A&K er én ud af tre entreprenører i rammeaftalen med Hillerød Kommune, der også rummer tre ingeniører og tre tegnestuer.

Formålet med rammeaftalen er at udvikle de kommende års kommunale byggesager igennem processer, hvor bygherre, entreprenør og rådgivere tidligt sætter sig sammen om at udvikle løsninger, udvælge materialer og træffe afgørelser om økonomi, tid og logistik.

I forbindelse med tandplejeklinikken blev der gennemført en omfattende brugerproces med Hillerød Kommune, fagpersonale og brugere for at udvikle det helt rigtige hus.

Brugerne var involveret i projekteringen af huset frem til hovedprojekt. Den tilgang gav brugerne indflydelse på projektet, ejerskab over sagen og en indsigt i byggeprocessen. Alt sammen med henblik på at skabe det bedst mulige byggeri.

Igennem projekteringsfasen arbejdede Adserballe & Knudsen tæt sammen med rådgiverne, hvilket førte til flere konkrete optimeringer af projektet, herunder en optimering af kloakprojektet.

A&K udarbejdede en mock-up af klinikinventar samt facadeisolering, gulve, lofter og diverse løsninger.

Teknisk beskrivelse

Tandklinikken er blevet opført på borede fundamenter. Bygningen er et betonhus med facadeisolering og puds. Den hvide facade udgør 1.000 m2. Der er fladt tag, og der er blevet opført en tagterrasse samt 45 m2 solceller, der vil producere 41.8 kWh/m2/år.

Da det er en medicinsk klinik, blev der stillet særlige funktionskrav. Der er blandt andet blevet monteret røntgenvægge fra Knauff, og ventilationsprojektet er udformet til at kunne håndtere medicinske gasarter og stor varmeudvikling.

Der er blevet udført murerarbejde i forbindelse med bade- og toiletfaciliteter, køkken og omklædning. Der er blevet bygget en kantine på i alt 80 m2 til de medarbejdere, der har deres daglige gang i bygningen. Desuden lægges der slidstærke linoleumsgulve.

Når pladsen var travlest, var der cirka 20 håndværkere i produktion. Byggeledelsen udførte tømrerarbejdet i egenproduktion. Det gjaldt montage af vinduer, døre, lofter og vægge. I alt er 45 vinduer og udvendige dørpartier blevet monteret.

Byggeriet ligger mellem en skole, et gymnasium og en eksisterende tandplejeklinik, hvilket gav logistiske udfordringer, som byggeledelsen blandt andet håndterede ved at lukke for leverancer i tidsrummet 7:30-8:30.

Fakta

ROLLE: Totalentreprenør
BYGHERRE: Hillerød Kommune
ARKITEKT: JJW Arkitekter
INGENIØR: Norconsult A/S
LANDSKAB: JJW Arkitekter
KONTRAKTSUM: 32 mio. kr.
PERIODE: 2020-2021