Solvangskolen, Farum

Vi har opført tilbygningen i et tidligt, tæt og tillidsbaseret samarbejde med Furesø Kommune og rådgiverteamet. Den model gav en effektiv proces i et tidspresset projekt.

Kort om projektet

Totalentreprisen på Solvangskolen var ét blandt flere nyere projekter i Adserballe & Knudsen med tidlig inddragelse af entreprenøren, hvor samarbejdets udformning havde afgørende betydning for gennemførelsen af projektet.

Proces

I opførelsen af Solvangskolens tilbygning var tiden knap, hvilket forudsatte, at Adserballe & Knudsen sammen med kommunen og rådgiverne fik bearbejdet projektet, så selve byggeriet kunne startes op.

Forudsætningen for tidsplanen var – foruden det væsentlige fokus, at skolens brugere var dybt afhængige af overholdelse af tidsplanen – at råhuset kunne nå at blive monteret i skolernes sommerferie, hvilket lykkedes.

Processen bar præg af åben dialog i et tæt og tillidsbaseret samarbejde, som førte til et både tidsmæssigt og økonomisk holdbart projekt lige fra begyndelsen.

At kunne projektere, indkøbe og montere råhuset på så få måneder forudsatte en særlig indsats i projektering, og i det samarbejde spillede medrådgiverne Mangor & Nagel og INGENIØR’NE en afgørende rolle for et hurtigt og smidigt projekteringsforløb, som også var præget af et fortrinligt samarbejde med kommunens repræsentanter.

Teknisk beskrivelse

Den nye tilbygning er blevet opført på fundamentet fra de to oprindelige bygninger. Bebyggelseskompositionen med længebygninger på langs og mellembygninger på tværs er bevaret. Gangarealerne er blevet omdannet til fleksible opholdsarealer, mellembygningerne er blevet designet med ramper og plateauer, og det overdækkede uderum ”Solgården” er blevet placeret midt i fællesarealerne.

Alt efter årstid kan Solgården bruges i undervisningen og benyttes som et ”orangeri”, hvor der kan dyrkes planter. Arkitekturen finder inspiration i traditionel japansk byggeskik, hvor synlige konstruktive principper, store tagflader, karakteristiske tagudhæng og horisontale inddelinger af ydervægge og gavle er væsentlige karaktertræk.

Fakta

ROLLE: Totalentreprenør
BYGHERRE: Furesø Kommune
ARKITEKT: Mangor & Nagel
INGENIØR: INGENIØR’NE
KONTRAKTSUM: 25 mio. kr.
PERIODE: 2016-2017
KONTAKTPERSON: Furesø Kommune