Plejecenter Sjælsø, Rudersdal

Adserballe & Knudsen har sammen med C. F. Møller Architects, Skala Architecture og ABC Rådgivende Ingeniører vundet totalentrepriseudbuddet om opførelsen af Plejecenter Sjælsø.

Kort om projektet

I dag har Plejecenter Sjælsø 137 boliger og der er cirka 250 medarbejdere. Efter totalentreprisen er færdig er der cirka 200 boliger

Plejecenter Sjælsø blev bygget i 1974. Meget af plejecenteret er utidssvarende med blandt andet et-rumsboliger, hvor man både skal spise, sove og opholde sig.

I det ombyggede Plejecenter Sjælsø vil der blive mere plads og fleksibilitet i boligerne og mulighed for bedre omsorg. Borgerne vil bo sammen i mindre enheder, som gør stemningen mere afslappet og hjemlig.

Proces

Projektet opføres i tre etaper i perioden 2023-2027. Første etape med opførelsen af 42 boliger forventes påbegyndt efter sommerferien 2023 og færdiggjort til ibrugtagning 1. januar 2025, anden etape med yderligere 42 boliger forventes klar til ibrugtagning i andet kvartal 2026, og tredje etape med 56 boliger ventes klar i fjerde kvartal 2027.

Teknisk beskrivelse

Der er tale om en kompleks opgave, idet der skal opføres i alt 140 nye boliger, og en del af den eksisterende bebyggelse skal rives ned for at give plads til det nye byggeri. 

Byggeriet samt delvis nedrivning af de eksisterende bygninger skal udføres, mens plejecenteret er i drift, og vil derfor skulle udføres i tre etaper, således at beboerne løbende kan flyttes til nye bygninger inden de eksisterende boliger rives ned.

Fakta

ROLLE: Totalentreprenør
BYGHERRE: Rudersdal Kommune
ARKITEKT: C.F. Møller og skala architecture
INGENIØR: ABC Rådgivende Ingeniører
KONTRAKTSUM: 259 mio. kr.
PERIODE: 2023-2027