PFA, Østerbro

Adserballe & Knudsen var hovedentreprenør på renoveringen af PFA’s ikoniske domicil i Nordhavn, der for en generation af S-togs-passagerer har markeret indgangen til København. Opgaven var en totalrenovering af 28.000 etagekvadratmeter med en entreprisesum på 270 millioner kroner.

Kort om projektet

Sweco var bygherrerådgiver, og projektet blev udført med rådgiverne Årstiderne Arkitekter og Oluf Jørgensen A/S. Der var et tæt og tidligt samarbejde mellem parterne for at etablere fælles værdier og sikre sagen en god opstart. Bygherre havde som målsætning at opnå en DGNB sølvcertificering.

Sagen indebar etableringen af et nyt indgangsparti i dobbelthøjde, der fremstår åbent mod den nye metrostation. De eksisterende cellekontorer er blevet strippet indvendigt og erstattet af åbne kontorlandskaber og en central mødekerne.

Bygningens indre fremstår i rå overflader og med synlige installationer. Der er blevet udført fuld tag- og vinduesudskiftning, og på de fleste facader er de karakteristiske lameller blevet erstattet af vinduer med indbygget solafskærmning.

Proces

Adserballe & Knudsen blev indbudt til at afgive tilbud som én ud af tre entreprenører og vandt sagen efter forhandling med bygherre.

Sagen blev skudt i gang med et Kick Off seminar sammen med parterne Sweco, Årstiderne Arkitekter og Oluf Jørgensen. Dette er fast praksis for Adserballe & Knudsen, når vi er engageret som hoved- eller totalentreprenør.

Formålet var at etablere et tæt og tillidsfuldt samarbejde tidligt i forløbet, der skulle sikre et positivt og effektivt forløb. Der blev gennemført opfølgende seminarer igennem byggeprocessen.

Adserballe & Knudsen bidrog til samprojektering med underentreprenør og leverandør på alle fag.

Domicilet består af to bygningskomplekser, ”6-tallet” og ”8-tallet”, der er blevet færdigrenoveret i to separate etaper. Dette indebar, at PFA’s medarbejdere blev genhuset i den bygning, der ikke blev arbejdet i. I den sammenhæng blev der afholdt ugentlige koordineringsmøder med Sweco og driftschefen hos PFA. Dette bidrog til, at eventuelle problemstillinger kunne løses effektivt på byggepladsen.

Teknisk beskrivelse

Entreprisen omfattede nedrivning, udskiftning af cirka 2.000 vinduer og etablering af nye forbindelsesbroer mellem de to bygninger. Oven på disse er der blevet anlagt tagterrasser.

Der er blevet foretaget udskiftning af taget på cirka 4.000 m2 og etableret nye teknikhuse og taghuse på taget. 3.000-4.000 m2 p-pladser blev inddraget til at bygge ny sportshal, auditorium og front office areal ud mod metrostationen.

Herudover er der blevet gennemført en omfattende indvendig renovering af de 28.000 etagekvadratmeter. Bygningernes indre er blevet strippet, og der er blevet skabt åbne kontorer omkring en indre mødekerne. Samtlige installationer er blevet fritlagt som en del af et mere råt udtryk.

Den hidtil lidt aflukkede bygning er blevet åbnet mod sine travle, urbane omgivelser, og husets funktioner er blevet bundet mere dynamisk sammen af et stort indvendigt torv i dobbelt etagehøjde. I den forbindelse er der blevet konstrueret en ny alu-facade på cirka 3.000 m2. Som en del af entreprisen hørte også den nænsomme flytning af kunstneren Bjørn Nørgaards fire skulpturer, Tumlingerne, fra deres nuværende placering ud mod Gammel Kalkbrænderivej til den nye plads mod metroen.

Tømrerarbejdet er blevet udført i Adserballe & Knudsens egenproduktion. Der blev mandet op og ned efter behov, men i gennemsnit var der 10-15 mand på pladsen. Dette udgjorde cirka 10 procent af den samlede produktion. Adserballe & Knudsens byggeledelse stod for byggestyringen af de øvrige fag.

Bygherre påbegyndte efter sagens opstart en undersøgelse af muligheden for at opnå en DGNB sølvcertificering.

Fakta

ROLLE: Hovedentreprenør
BYGHERRE:PFA Pension A/S
ARKITEKT: Årstiderne Arkitekter
INGENIØR: Oluf Jørgensen A/S
KONTRAKTSUM: 270 mio. kr.
PERIODE: 2018-2021