Naturcenter, Amager Strand

Adserballe & Knudsen har opført bæredygtigt byggeri med flot tømrerarbejde for Amager Strandpark under Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Kort om projektet

Solide limtræsspær, træ til beklædning mm. og godt håndværk har skabt et nyt, flot naturcenter i Amager Strandpark.

Her skal københavnske børn i alderen 0-10 år komme ud og opleve strandens dyre- og planteliv og fordybe sig i eksperimenter og forsøg.

Proces

Det var arkitektens mål, at husene i form, materialer og rumlighed både skulle forstærke brugernes og publikums oplevelse af strandparkens natur og landskab og tilføre en ny facet: Bygningerne skulle danne rum imellem og omkring sig, som skulle blive en flydende del af strandens store rum.

Hele byggeriet tog godt fire måneder. Den største udfordring i tømrerarbejdet lå i de skæve vinkler i facaden og ikke mindst taget, hvor de fire tagflader mødes.

Teknisk beskrivelse

Adserballe & Knudsen havde en halv snes mand i gang på projektet og udførte i egenproduktion kloak og støbning af fundamenterne til de to huse. Tømrerne rejste den bærende konstruktion med søjler og spær i svære limtræsbjælker, beklædte og apterede bygningerne og lagde tagpap.

Naturcentret består af to bygninger med klasselokale, køkken mm. og et areal mellem husene med plads til aktiviteter, klitlandskab mm. Det bæredygtige udtryk fuldendes af bygningernes grønne tag med sedum og solfangere. Indvendigt er yder- og indervægge blevet beklædt med krydsfiner afvekslende med akustiske felter med lister. Kun udsatte vægflader er blevet overfladebehandlet med klar lak.

Fakta

ROLLE: Hovedentreprenør
BYGHERRE: Amager Strandpark I/S
ARKITEKT: JJW Arkitekter
INGENIØR: EKJ
KONTRAKTSUM: 6 mio. kr.
PERIODE: 2014