Mungo Park, Allerød

Adserballe & Knudsen opfører en ny teatersal til teatret Mungo Park i Allerød. Den nye bygning opføres i forlængelse af det eksisterende teater og indeholder både teatersal og produktionsfaciliteter.

Kort om projektet

Allerød Kommune er bygherre på projektet, der skal give et markant løft til hele Nordsjællands teater. Som Farum-baseret entreprenør er det vores hjemegn, og derfor er det en særligt spændende opgave for os.

Tilbygningen er på 600 m2. Foruden teatersal indeholder den et moderne værksted og produktionsfaciliteter, der skal give teatret nye scenografiske muligheder.

Tilbygningen sammenbygges med det eksisterende teater, og man bibeholder den gamle foyer, som også vil fungere som indgang til den nye sal. Den gamle sal vil primært blive anvendt som prøvesal fremover.

Til entreprisen hører desuden nedrivning af det eksisterende værksted og mindre landskabsarbejder.

Byggeriet udføres i hovedentreprise for Allerød Kommune og Mungo Park i samarbejde med Christensen & Co, OJ Rådgivende Ingeniører, Lassen Landskab og Gade & Mortensen Akustik. Byggeriet står færdigt i august 2022.

Tilbygningen er finansieret af Allerød Kommune med 22,5 mio. kr. og støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond med hhv. 15 og 6 mio. kr.

Proces

Ambitionen om at skabe en tilbygning til Mungo Park har været levende i en lang årrække, og med støtte fra de to fonde er det endelig lykkedes at gennemføre projektet.

Byggeprocessen finder sted, mens teatret er aktivt med forestillinger i dagtimerne. Det medfører naturligt flere perioder med tvungent ophold i arbejdet, hvilket stiller skærpede krav til en strømlinet udførelsesproces.

Adserballe & Knudsens projektteam nyder godt af bygherrens store engagement i projekt, og både Allerød Kommune og Mungo Park deltager særdeles aktivt i bygherremøderne.

Hele den scenetekniske del af projektet er en bygherreleverance, og derfor er det særligt vigtigt med et nært samarbejde og en tæt dialog mellem parterne, der også inkluderer underentreprenørerne.

Teknik

Adserballe & Knudsens tømrere udfører en række arbejder i egenproduktion: facademontage og indvending aptering, herunder vægge, lofter, døre og akustikløsning.

Ved siden af de bygningsmæssige moderniseringer etableres en lang række centrale tekniske og indretningsmæssige installationer i de nye rammer, herunder træk i sal og scenetårn, lyspult og LED-lamper, lydanlæg, dæmperanlæg, teleslyngeanlæg, stålkonstruktion til ophæng, værkstedsindretning, publikumslys og lysstyring af huset, stole og kabling.

Der etableres ventilation for at øge publikumskomforten særligt i maj-august, hvor Mungo Park har mange forestillinger.

Der opføres et betonråhus med fladt tag.

Projektet indeholder desuden indledende nedrivning, udgravning og byggemodning.

Fakta

ROLLE: Hovedentreprenør
BYGHERRE: Allerød Kommune
ARKITEKT: Christensen & Co Arkitekter
INGENIØR: OJ Rådgivende Ingeniører
LANDSKAB: Lassen Landskab A/S
AKUSTIKRÅDGIVER: Gade & Mortensen Akustik A/S
KONTRAKTSUM: 43,5 mio. kr.
PERIODE: 2021-2022