Kongsholmcentret, Albertslund

Adserballe & Knudsen har opført en topmoderne udgave af Kongsholmcentret karakteriseret af fleksibilitet og intelligente løsninger. Der er blevet etableret et center på 2.454 mefter den omfattende brand i 2009.

Kort om projektet

Adserballe & Knudsen var hovedentreprenør på renoveringen af Kongsholmcentret i Albertslund. Sagen omfattede etablering af en ny Bygning M indeholdende administrationsområde med åbne kontorlandskaber, mødefaciliteter og et auditorium med plads til 150 personer.

Som led i opgaven blev der udført et pilotprojekt, der skulle demonstrere bæredygtige teknologier.

Bygning M består af 2.454 kvadratmeter og er placeret tæt ved Albertslund Centrum.

Det tidligere multicenter, der er tegnet af Rørbæk og Møller Arkitekter, var i 2009 udsat for omfattende ildebrand og stod i perioden frem til renoveringsprojektets opstart som en brandtomt til gene for lokalområdet.

Proces

De mange underentrepriser og grænsefladerne til samarbejdspartnere i pilotprojektet krævede en høj grad af koordinering mellem fagene og en gennemtænkt byggelogistik.

Adserballe & Knudsen havde to bygge-/projektledere tilknyttet opgaven, som drev processen fra start til slut for at sikre en tæt dialog mellem de forskellige parter.

Teknisk beskrivelse

Renoveringen indebar nedrivning af den eksisterende bygning. På dele af den oprindelige kælder- og stuekonstruktion blev Bygning M rejst i stål, glas og aluminium. Facaden er beklædt med 419 perforerede og bølgede sinusplader, der giver bygningen et let udtryk og fungerer som solafskærmning. Dermed er energiforbruget reduceret til nedkøling. Bygning M bidrager yderligere til at reducere miljøbelastningen gennem 150 m2 solceller på taget og et varmegenvindingsanlæg.

Byggeriet er en topmoderne udgave af Kongsholmcentret karakteriseret af lys, luft og intelligente løsninger. Indvendigt er store, fleksible rum adskilt af glasvægge, og installationerne er blevet placeret således, at ruminddelingen kan ændres løbende. Det centrale auditorium er i dobbelthøjde, så det kan benyttes til alt fra konferencer over julemarked til teater.

Der var stort fokus på lyddæmpning i bygningen for at afskærme kontorområderne fra auditoriet. I lofterne er der blevet installeret perforerede trapezplader, og gulvet er blevet belagt med neoprenmåtter for at formindske trinlyden.

Bygherren Albertslund Kommune har meget fokus på bæredygtig teknologi, og bygningen skulle tjene som et laboratorium for fremtidens smarte løsninger. Bygning M fungerer som et demonstrationsprojekt, hvor en PoE-løsning (Power over Ethernet) blev udført i samarbejde med TDC, Cisco og Philips.

Fakta

ROLLE: Hovedentreprenør
BYGHERRE: Albertslund Kommune
ARKITEKT: Rørbæk og Møller
INGENIØR: AI
LANDSKAB: Schul Landskabsarkitekter
KONTRAKTSUM: 31 mio. kr.
PERIODE: 2016-2017