Blovstrød Børnehus, Allerød

Adserballe & Knudsen var totalentreprenør på opførelsen af Blovstrød Børnehus. Byggeriet på 1.785 mligger helt ud til Kongevejen og slog dørene op for 150 børn i 2019.

Kort om projektet

Byggeriet er karakteriseret udvendigt af skiferbeklædte facader og indvendigt af et atrium med et Velux ovenlysbånd. En terrasse i stueplan binder bygningen sammen med de landskabsarkitektoniske løsninger.

Der er blevet monteret 130 m2 solceller på taget, og forsyningskilderne kan styres manuelt og anvendes som pædagogiske værktøjer. Da der var tale om en børneinstitution, blev der i materialevalget lagt særlig vægt på vedligehold, holdbarhed og godt indeklima, herunder akustik og dagslysforhold.

Adserballe & Knudsen var ansvarlig for styringen af alle håndværkerfag. Byggeriet blev udført på cirka 14 måneder af op mod 30 håndværkere.

Sagen blev udført med rådgiverne Rubow Arkitekter og Oluf Jørgensen A/S for Allerød Kommune. Den blev udført på baggrund af en helhedsplan fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter, der var bygherrerådgiver på projektet.

Proces

Adserballe & Knudsen stod for styring af alle håndværkerfag igennem hele byggeforløbet.

Når der var flest mand på sagen, arbejdede godt 30 håndværkere på grunden, herunder smed til råhuset, jord- og betonarbejder til støbning af kælder i betonelementer, tagdækker, tømrer, vvs’er, ventilationsmand, elektriker, glas- og alumand (indgangspartier), gasbeton-murer, maler, flisemurer, gartner og gulvlægger.

Projektfolkene fra Adserballe & Knudsen indgik på sagen i et tæt samarbejde med rådgiverne om den afsluttende projektering.

Samarbejdet med både rådgiver og bygherre var godt, og i fællesskab blev der blandt andet fundet en alternativ løsning til den oprindeligt projekterede betonkonstruktion.

Teknisk beskrivelse

Den cirka 1.000 m2 store facade består af trækassetter med skiferbeklædning. Over bygningens atrium er der blevet konstrueret et stort ovenlys, og byggeriet er et af de første i Danmark, hvor Velux ovenlysbånd er blevet taget i brug.

Byggeriet har fået altan på alle fire sider, på bagsiden er der blevet etableret en stor hovedtrappe med repos, og i stueplan er der blevet etableret en terrasse på udearealet. Hertil er der kommet cirka 95 vinduer og franske altaner.

Med fokus på at sikre lave driftsomkostninger for byggeriet i fremtiden er klimaskærm og forsyningskilder med til at bidrage til et minimalt energiforbrug. Institutionen overholder desuden bygningsreglementets krav til tilgængelighed og er indrettet i overensstemmelse med Handicapforeningens anvisninger.

På udearealerne er der blevet installeret 28 træer i situationsplan. Landskabsarkitekturen gengiver den mose, der oprindeligt lå på arealet.

Der blev indtænkt, at materialer skulle være velegnede til brug i en børneinstitution. Institutionen er blevet opført i holdbare og vedligeholdelsesfri materialer og overflader, herunder linoleumsgulve, hvilket bidrager til den fremtidige drift og vedligehold samt øger kvaliteten af indeklimaet.

Materialevalget understøtter en god akustik med lyddæmpende overflader, og der er i bygningen blevet lagt fokus på gode dagslysforhold i alle rum.

Fakta

ROLLE: Totalentreprenør
BYGHERRE: Allerød Kommune
ARKITEKT: RUBOW arkitekter
INGENIØR: Oluf Jørgensen A/S
LANDSKAB: Vega Landskab
KONTRAKTSUM: 33 mio. kr.
PERIODE: 2017-2018