Adserballe og Knudsens Fællesbetingelser

Adserballe & Knudsen A/S’ Fællesbetingelser udgør vores almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører og leverandører.

Dette gælder principielt, uanset hvilken entrepriseform mv. vi selv måtte virke under i forhold til vores kunde (bygherren).

Betingelserne består af ”Generelle Bestemmelser” (GB) og de AB-relaterede ”Supplerende Bestemmelser” (SB) med bilag.

  • Hvis opgaven er baseret på AB 18, benyttes vores ”xxxxxxx”, der kan downloades her
  • Hvis opgaven er baseret på AB 92, benyttes vores ”xxxxxxx”, der kan downloades her
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte

Juridisk Direktør Charlotte F. Malmquist tlf. +45 53 73 27 84