Elementmontagen indledt på etape 1

Udførelsen af Plejecenter Sjælsø opføres i tre etaper i perioden 2023-2027. Vi gik i jorden med etape 1 i efteråret 2023, og nu er den første bygning begyndt at skyde op af jorden.

Bygningen, der opføres i etape 1, har en H-formet konstruktion. De to længer består af henholdsvis 30 plejeboliger i to etager på cirka 2.300 m2 og 13 plejeboliger i ét plan på cirka 1.100 m2. Imellem længerne placeres fællesområde med kontor, opbevaring, elevator, m.m.

Byggeriet består af et råhus i beton, der lukkes med træelementer fra Taasinge. Derefter udføres skalmur og træbeklædning. Bygningen har saddeltag i længerne og fladt tag i midtersektionen.

Efter aflevering af etape 1 er der indflytning i de 43 boliger, hvorefter nedrivning af en bygning på cirka 7.000 m2 følger.

Byggeriet DGNB-certificeres, og der er et skarpt fokus på affaldshåndtering på sagen, hvor byggeledelsen i samarbejde med J. Jensen har etableret en model for upcycling af materialer.