Sag vundet: Toften

Efter standstill og lidt udvidet sommerferie er vi meget glade for at kunne dele, at Adserballe & Knudsen skal renovere de 99 boliger i Toften i Albertslund for Vridsløselille Andelsboligforening v/BO-VEST – Et stærkt fællesskab.
 
Det er den tredje almene helhedsplan, vi skriver under på i år, og igen er det en sag, hvor de bløde parametre blev udslagsgivende.

I processen har bygherre været meget åben over for alternative tiltag, og vores folk i afdelingerne for tilbud, udvikling og produktion har arbejdet tæt sammen for at levere en optimal logistik- og tidsplan for projektet.

Vi sætter stor pris på den form for samarbejde mellem parterne, og vi glæder os derfor særligt til at komme i gang.
 
Entreprisen omfatter renovering og fremtidssikring af 99 boliger, hvoraf 11 skal ombygges til nye tilgængelighedsboliger. Der foretages komplet udskiftning af vand og varmeinstallationer og etablering af balanceret ventilation. I tagrum udskiftes al isolering, og der etableres nye ventilationsrum til ventilationsanlæg, og på taget lægges ny tagbeklædning inkl. fast undertag.

Udvendige arbejder består i at omfuge dele af facaden og efterisolere gavle inkl. nye kældertrapper og lyskasser. Eksisterende altaner nedrives og erstattes af nye tidssvarende altaner, mens franske og spanske altaner udskiftes eller lukkes. Støjmure mellem bygninger nedrives og opbygges af nye materialer.

Udearealer indrettes til de nye tilgængelighedsboliger med stier op til boligerne, og gårdrum renoveres med ny ophold, leg og beplantning.

Illustration: Nordic Office of Architecture Danmark.