Jakob Kock udpeget til teknisk direktør

Stort tillykke til Jakob Kock, der træder ind i direktionen og skifter titel fra teknisk chef til teknisk direktør.

Udnævnelsen sker som en foreløbig kulmination på en flerårig transformation, der skal konsolidere vores styrkeposition inden for CO2-reducerende byggeri.

Jakob har i en årrække siddet i ledelsen i Adserballe & Knudsen med det overordnede ansvar for afdelingerne for Udvikling, Tilbud og Håndværk, hvor især innovation inden for bæredygtige tiltag har været i fokus.

Nu bliver denne kompetence løftet op på direktionsniveau, så bæredygtighed bliver fuldt integreret i de strategiske beslutninger.

Det er et naturligt skridt, fortæller administrerende direktør Michael Vestergaard Jacobsen.

– Vi har stabiliseret os efter et par turbulente år, og pilen peger kun opad for os. Vi har stærke relationer til vores samarbejdspartnere og kunder, vi har en robust ordrebog for de kommende år, og vi er lykkedes med at styrke os i alle led – så der er altså stor optimisme i Farum, siger han og fortsætter:

– Jakob har en enorm viden og arbejdskapacitet, og han har spillet en central rolle i vores turnaround, så det her er et helt naturligt skridt for både ham og virksomheden.

Jakob Kock er uddannet passivhus-bygger og DGNB-konsulent, og han har siden 2017 stået i spidsen for Adserballe & Knudsens udviklingsaktiviteter på området.

Det har i første omgang drejet sig om CLT-byggeri, hvor vi nu har opført knap 300 boliger.

Siden har det i høj grad handlet om alt fra limtræskonstruktioner over digital præfabrikation i vores eget byggesystem til upcycling og energireduktion på byggepladsen, certificeringsmodeller og generel metodeudvikling.

Jakob er desuden en hyppig foredragsholder bl.a. om CLT for Molio – Byggeriets Videnscenter, hvilket er også emnet for hans talk til den kommende Build in Wood konference i maj.

Han sidder med i en rækkefølgegrupper i projekter, der skal fremme CO2-reducerende byggeri hos bl.a. BUILD – Department of the Built Environment, Træinformation | Danish Timber Association og DI Byggeri,
ligesom han varetager Adserballe & Knudsens opgaver i initiativer som 4 til 1 planet og det europæiske forskningsprojekt Build-in-Wood.