A&K’s team har vundet stor totalentreprise

Sammen med vores team bestående af C. F. Møller Arkitekter, Skala Architecture og ABC Rådgivende Ingeniører har vi vundet Rudersdal Kommunes totalentrepriseudbud om udvidelse og modernisering af Plejecenter Sjælsø.

En enig bedømmelseskomité udpegede vinderholdets tilbud ’På kanten af søen’, som samlet set har scoret højst i bedømmelsen inden for kriterierne arkitektur og funktion, teknisk værdi, kompetencer og tidsplan.

Der er tale om en kompleks opgave, idet der skal opføres i alt 140 nye boliger, og en del af den eksisterende bebyggelse skal rives ned for at give plads til det nye byggeri.

Projektet opføres i tre etaper i perioden 2023-2027. Første etape med opførelsen af 42 boliger forventes påbegyndt efter sommerferien 2023 og færdiggjort til ibrugtagning 1. januar 2025, anden etape med yderligere 42 boliger forventes klar til ibrugtagning i andet kvartal 2026, og tredje etape med 56 boliger ventes klar i fjerde kvartal 2027.

– Vi har gennem en årrække bygget nye tidssvarende plejecentre og moderniseret eksisterende. Plejecenter Sjælsø er det sidste i rækken. Med udbygning og modernisering af centeret i etaper får vi gradvist flere moderne plejeboliger frem mod 2028, siger Ann Sofie Orth, borgmester og formand for bedømmelseskomiteen.

Bedømmelseskomiteen hæfter sig ifølge Rudersdal Kommune blandt andet ved, at byggeriet via sine proportioner med slanke længer i høj grad signalerer moderne boligbyggeri frem for institution og tilpasser sig både landskabet og den bygningsmæssige kontekst i området.

– Det vindende tilbud har koblet den nye og den eksisterende bebyggelse sammen til et hele, så man samlet set vil opleve Plejecenter Sjælsø som et moderne boligbyggeri med en arkitektonisk sammenhæng, der passer godt ind i landskabet, og hvor der bliver brugt naturvenlige materialer, siger Mette Mogensen, cand.arch. og eksternt medlem af bedømmelseskomitéen.

– Boligerne får god rumlig kvalitet og private terrasser eller franske altaner, hvorfra der er godt udsyn til omgivelserne, ligesom der i fællesarealerne vil være en god kobling mellem inde og ude og med plads mellem bygningerne, tilføjer hun.

I dag har Plejecenter Sjælsø 137 boliger og der er cirka 250 medarbejdere. Efter totalentreprisen er færdig er der cirka 200 boliger