Vi er PQ’et til renoveringen af Lystoftehuse

Midt i november fik vi den gode nyhed, at vi er prækvalificeret til at byde på renoveringen af den almene boligafdeling Lystoftehuse i Lyngby.

Lystoftehuse er en bevaringsværdig parkbebyggelse, tegnet af arkitekterne Kay Fisker og Viggo Møller-Jensen og opført i 1949.

I 2021 afleverede vi en anden bevaringsværdig bebyggelse, Solbjerg Have, efter en særdeles gennemgribende og ganske vellykket renovering, der tog os ind i alle dele af den store bebyggelse på Frederiksberg.

Helhedsplanen for Lystoftehuse indeholder blandt andet udskiftning af tage, efterisolering, udskiftning af vinduer og døre, etablering af ventilation med varmegenvindig, skimmelsanering, udskiftning af rør i jorden og forskønnelse af udearealer.

Franske altaner opgraderes til rigtige altaner, og stuelejlighederne får trapper ned til små haver, og otte af de 80 boliger udvides til to etager ved at inddrage loftrummet.

Byggeriet er opført med teglstenstag, og i 2021 modtog boligselskabet støtte fra Realdania til at undersøge den klimamæssige effekt ved at genanvende teglene på det nye tag.

Analysen er udarbejdet af Wissenberg og Teknologisk Institut, og den viser, at der både er et klimamæssigt og et økonomisk potentiale på sagen.

Projektet rummet store ambitioner for bæredygtighed, og genbrug af teglstenene er et oplagt tiltag til at løfte ambitionerne.

Sagen skal udføres for Lyngby Almene Boligselskab v/DAB. Wissenberg er totalrådgiver, og Rubow Arkitekter varetager arkitektydelsen.

Byggeriet skal udføres i perioden 2023 til 2026.