Vi er PQ’et til stor renoveringssag

Vi har i januar fået den strålende nyhed, at vi er prækvalificeret til renoveringen af AKB Hedemarken i Albertslund.

I Adserballe & Knudsen kender vi Albertslund særdeles godt. Vi har både flere ansatte, der enten er vokset op i byen eller bor der i dag, og som virksomhed har vi haft vores faste gang i 2620 i årevis.

I årene 2016-2021 har vi både opført 153 lejeboliger på Læhegnet mellem Blokland og Coops hovedkontor, ligesom vi har genopbygget det gamle Kongsholmcenter ved kanalen på den anden side af Albertslund Centeret.

Den vigtigste forbindelse til projektet i Hedemarken er selvfølgelig opgavens karakter. For os er det en absolut kernedisciplin at gennemføre de store, gennemgribende helhedsplaner i almensektoren, og vi glæder os til at komme dybere ned i materialet over de kommende måneder.

Hedemarken er meget “Albertslundsk”: Det er opført i 1967 -1969 som et samlet boligkvarter bestående af 2- og 4-etages bygninger med både private haver, altaner og grønne områder.

Boligerne er er samlet omkring en offentlig bebyggelse, som huser institutioner, forretninger og fælleslokaler.

KAB varetager sagen for Boligselskabet AKB, København. Projektet er udarbejdet af Arkitema og NIRAS, og COWI har projekteret solcelleanlæg.

Helhedsplanen er støttet af Landsbyggefonden og Albertslund Kommune.

Tilbudsarbejdet er i gang, og vi ser frem til at give pris på sagen i marts måned.