“Effektiv byggeproduktion”: A&K deltager i stort udviklingsprojekt

Vi deltager i et stort effektiviseringsprojekt, som bliver drevet af PwC, Aarhus Universitet og Værdibyg med støtte fra Realdania.

Formålet er at sikre bedre ressourceudnyttelse og ledelse og dermed skabe et produktivitetsboost, der bringer byggeriet op på niveau med andre industrier.

For at lykkes med den ambition er det afgørende, at den viden, der bliver skabt i projektet, bredes ud til hele byggebranchen. Det er Værdibyg, der står for at løfte den del af opgaven.

”Det er et spændende projekt for Værdibyg, fordi det er nye metoder, der bliver afprøvet og oplagt at tage fat på, fordi vi i flere år har efterlyst et større fokus på forskning i byggeriets processer og bedre byggeledelse på byggeprojekterne. Det interessante ved dette projekt er, at de omfattende målinger og analyser giver et stærkt grundlag for at foretage forbedringer”, udtaler programdirektør i Værdibyg Rolf Simonsen.

Den længe efterlyste forskning bliver varetaget af et forskerhold fra Aarhus Universitet. De skal på baggrund af detaljerede før- og eftermålinger undersøge, hvilke elementer i Byggeledelse 2.0 der giver hvilke effekter på de tre afprøvningsprojekter.

Metoden bliver afprøvet på Ringparken

Vores renoveringssag Ringparken i Roskilde er ét af tre pilotprojekter, hvor værktøjet “Byggeledelse 2.0” bliver implementeret. Den nyudviklede projektledelsesmetode er blevet afprøvet og anvendt i en række industrielle virksomheder og bliver reguleret til den konkrete virksomhed og byggesag ud fra de tre grundlæggende principper: Værdiskabelse, flow og lederskab.

”Byggeledelse 2.0 nytænker måden at drive byggeprojekter på ved at forkorte projektets tidsplan, samtidig med at værdiskabelsen øges. Det gør vi ved at kombinere nye og klassiske værktøjer med nyere arbejdsformer”, udtaler Peter Kahr Greve, Partner PwC Consulting – People & Organization i PwC Danmark.

Han har store forventninger til projektets resultater: ”Vi forventer en produktivitetsvækst på mere end 10 pct. i de tre pilotprojekter og dermed en hurtigere gennemførsel til glæde for både entreprenører og bygherrer.”

Læs mere om sagen på Værdibygs hjemmeside.