To-års jubilæum på Ringparken i Roskilde

På Ringparken i Roskilde nærmer vi os to-års jubilæum på den omfattende helhedsplan, der transformerer det store boligområdes knap 600 boliger.
 
Helhedsplanen, der er udarbejdet af Sweco Architects og Dominia AS, indeholder en lang række af de traditionelle renoveringsdiscipliner:
 
Tagudskiftning
Facaderenovering
Skalmuring af gavle
Opdatering af installationer
Etablering af tilgængelighedsboliger
Opførelse af nyt beboerhus
Miljøsanering
Genhusning
 
Flere af opgaverne kræver betydelige konstruktive ændringer til de 70 år gamle byggerier.
 
På én bygningstype opfører vi konsolfundamenter under en stålkonstruktion, der bærer nye altankarnapper i fiberton.
 
På et andet byggeri opføres et helt nyt facadesystem, der monteres uden på den gamle teglfacade, som er plaget af kuldetransmitterende betonbånd.
 
Desuden rives flere opgange ned for at blive genopbygget med elevatorskakte, så vi kan skabe adgang til de 125 kommende tilgængelighedsboliger.
 
Ringparken hører under Boligselskabet Sjælland, og bebyggelsen spreder sig ud over begge sider af Sdr. Ringvej i Roskilde og har hele området ved Musicon som nærmeste nabo.