A&K skal byde på DGNB-certificeret Børnehus

Vi er på team med BBP Arkitekter, OJAS – Rådgivende Ingeniører og Thing Brandt Landskab, der alle har særdeles solid erfaring på institutionsområdet, og over de kommende måneder skal vi udarbejde vores bud på opgaven.

Den to-etagers institution planlægges fuldt udbygget at kunne rumme 184 børn fordelt på fire børnehavegrupperum, fire småbørnsgrupperum, to dagplejegrupper samt 50 voksne.

Herudover skal der etableres udearealer, som kan rumme alle aldersgrupper, og hvor der er taget hensyn til støjbelastning fra trafik. Dele af tagfladerne over første sal udnyttes til legeområder og friarealer, hvor der etableres gode opbevaringsmuligheder i depot og skure. Der etableres overdækkede udearealer til ophold og leg samt parkering for cykler, biler og andre køretøjer og renovationsløsning.