Adserballe & Knudsen laver ny teatersal til Mungo Park

Det vækker stor begejstring hos denne Farum-entreprenør, at vi har vundet opgaven med at opføre den nye teatersal for Nordsjællands eget Mungo Park.

Den nye bygning etableres i forlængelse af det eksisterende teater, og den skal sammenbygges med foyerens facade. Hertil kommer lidt nedrivningsarbejder.

Sagen udføres i hovedentreprise og forventes afsluttet ultimo 2022.

Tilbygningen er finansieret af Allerød Kommune med 22,5 millioner kroner og har derudover fået støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. De to fonde har bidraget med henholdsvis 15 og seks millioner kroner.

“Det er meget glædeligt, at byggeriet af en ny teatersal nu kommer i gang. Helt i tråd med byrådets vision er vi nået til denne milepæl i et godt samarbejde, hvor vi selvfølgelig også er taknemmelige for den støtte, byggeriet har fået af to fonde. En ny teatersal til vores velfungerende egnsteater skaber livet i bymidten, i kommunen og ja faktisk i hele teaterets opland i Hovedstaden,” siger borgmester Karsten Längerich (V).

Byggeriet udføres i samarbejde med Christensen & Co Architects, Oluf Jørgensen A/S – Rådgivende Ingeniørfirma, Lassen Landskab og Gade & Mortensen Akustik AS.